Student

Samverka med forskare

Vill du samarbeta med forskare på högskolan eller veta mer om genomförd och pågående forskningssamverkan? Här kan du läsa mer om vad vi gjort och hur du kommer i kontakt med oss.

Genom samverkan berikas forskningen av specifika kompetenser och tillgångar från omvärlden samtidigt som vetenskapen ger nya perspektiv och praktiskt tillämpbar kunskap för organisationer. Södertörns högskola bedriver forskning, deltar i utvecklingsarbete som kräver vetenskaplig belysning och samproducerar forskning med externa aktörer. Mycket av den sker genom högskolans centrumbildningar. Nedan ser du några exempel på projekt inom forskningssamverkan. Kontakta oss för mer information om högskolans samarbeten inom forskningsområdet.

Reinvent

Inom Plattformen REINVENT – en centrumbildning på Södertörns högskola – bedrivs forskning om hållbar stadsutveckling i suburbana landskap i Stockholmsregionen och området söder om Mälaren. I plattformen samarbetar högskolan med stadsplanerare, politiker, tjänstemän, arkitektkontor, byggföretag, fastighetsägare och civilsamhälle. Involverade ämnen är för närvarande sociologi, socialt arbete, nationalekonomi, företagsekonomi, kulturgeografi och journalistik. Centret leds av professor Apostolis Papakostas. Professor Mats Bergman är ordförande i styrgruppen som består av representanter för akademin, näringslivet, politiska och kommunala aktörer och civilsamhället.

”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap” är ett av många projekt inom REINVENT. Inom projektet undersöker man t ex olika gruppers tillgång till pendeltåg och apotek, hur man bygger för att underlätta kontakt mellan grannar och mellan olika grupper av människor och hur man skapar goda villkor för näringslivet. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för att planera bostadsområden som är bra för människorna och samtidigt möjliggör socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande.

Läs mer information om Reinvent

Förvaltningsakademin

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad ämnesmässiga utgångspunkter. Mycket av forskningen sker i samverkan med myndigheter och kommuner. Bland samverkansparterna finns bland andra Regeringskansliet och Trafikverket. Centrumbildningen leds av föreståndare Jenny Madestam.

Läs mer information om Förvaltningsakademin

Ekologiska kompensationspooler i jordbrukslandskapet

Katarina Elofson, professor i miljöekonomi, studerar inom projektet ECOPAL exempel på så kallad ekologisk kompensation i det svenska jordbrukslandskapet. Ekologisk kompensation införs för att förhindra förlusten av biologisk mångfald till följd av ekonomisk utveckling men förblir lätt fragmenterade och dyra projekt. Syftet med projektet, som bedrivs i samverkan mad Naturvårdsverket, är att ge förslag till svenska beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå hur en effektiv utformning av ekologisk kompensation i det svenska jordbrukslandskapet kan genomföras. ECOPAL involverar även forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-04-11