Kvalitetsdialoger

Här finns kort information om de kvalitetsdialoger som sker vid högskolan. En rapport planeras efter varje avslutad omgång.

Högskolans ledning bjuder tillsammans med Fakultetsnämnden in till kvalitetsdialoger med samtliga ämnesmiljöer samt lärarutbildningen vid högskolan. Ett syfte med dialogerna är att ge miljöer, ledning och nämnd möjlighet att mötas och i en öppen dialog diskutera verksamheten. Fokus är i första hand kvalitetsutveckling, men också att följa det systematiska kvalitetsarbetet i ämnesmiljöerna. Dialogerna planeras vara återkommande, med 1,5 års mellanrum.

Den första omgången dialoger är slutförd. En kort rapport kommer att skrivas utifrån den, som publiceras här.