Prövningar av examenstillstånd

Här finns kort information om hur ansökan om examenstillstånd för olika utbildningsnivåer sker. Det går även härifrån att nå information om UKÄ:s samtliga beslut om examenstillstånd.

Högskolan har inom ramen för högskolans generella examenstillstånd, rätt att besluta gällande utbildning på kandidatnivå och magisternivå och möjlighet att besluta om inrättande inom de områden UKÄ gett högskolan tillstånd för. Samtliga dessa beslut tas av Fakultetsnämnden. För examenstillstånd för masterområde* och forskarutbildningsområde krävs ansökan till UKÄlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan bereds av Fakultetsnämnden och beslut tas av rektor.

*I de fall området ryms inom något av högskolans forskarutbildningsområden, kan beslut tas vid högskolan.

Via den här länken nås samtliga UKÄ:s och tidigare Högskoleverkets beslut om examenstillstånd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster