Student

Vision och mål 2015-2019

Södertörns högskolas styrelse har fastställt de mål och den vision som ska guida högskolans verksamhet de närmaste fem åren.

Vision

"Södertörns högskola bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor."

Högskolegemensamma mål 2015-2019

Södertörns högskolas mål:

Forskning - inom 5 år ska vi ha uppnått:

 • Ett nationellt och internationellt genomslag för Östersjö- och Östeuropaforskningen och erkännande av högskolan som ett kunskapsnav för denna forskning
 • Forskarutbildning inom centrala verksamhetsområden
 • Forskande lärare, för kvalitet i forskningsanknytningen av all utbildning
 • Ökad andel extern forskningsfinansiering

Utbildning - inom 5 år ska vi ha uppnått:

 • Eftertraktade, användbara och interdisciplinära utbildningar med forskande lärare
 • Högsta kvalitet i alla utbildningar
 • Internationalisering av all utbildning
 • Fördjupat och välfungerande studentinflytande

Samverkan - inom 1 år ska vi ha uppnått:

 • Ny policy med tydlig viljeyttring och strategi för samverkan

Samverkan - inom 5 år ska vi ha uppnått:

 • Samverkan som ömsesidigt berikar det omgivande samhället och högskolan
 • Incitament som belönar och uppmuntrar till samverkan
 • Samverkansprojekt i anslutning till högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil
 • Ett levande campus

Södertörns högskolas ethos vision övergripande mål och strategier för forskning utbildning och samverkan under 2015-2019PDF [pdf-fil, 1,6 MB]

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-01-31