Jag brinner för pedagogiskt arbete och systematisk kvalitetsutveckling

Nathalie Sjöberg, alumn från Södertörns högskola

Efter 20 år som barnskötare kom Nathalie Sjöberg, biträdande rektor för Engelbrekt-Gärdets förskolor, till en plats i livet där hon kände att det var dags att ta steget och utbilda sig till förskolelärare. Ett val som hon idag ser som en av de viktigaste milstolparna under hennes yrkesliv.

Nathalie Sjöberg valde att utbilda sig senare i livet och det anser hon har varit fördelaktigt.

– Med arbetserfarenheten vet du vad som förväntas av dig och hur en vanlig arbetsdag ser ut. Det blir även lättare att förstå den teori som man läser under utbildningen när man redan har grunden i det pedagogiska arbetet.

Att valet blev Södertörns högskola berodde bland annat på möjligheten till en erfarenhetsbaserad utbildning.

– Jag hade möjlighet att jobba under tiden som jag studerade. Det var en dag i veckan på plats på högskolan och sen resterande tid på jobbet. Det var fantastiskt då jag också kunde applicera de teorier och det som jag lärde mig under utbildningen i praktiken.

Studietiden var rolig och lärorik

Det var en nervös stämning i klassrummet den första utbildningsdagen.

– När vi gick in till den första lektionen var vi alla väldigt nervösa. Det var första dagen och många kanske tvivlade på hur de ska klara det här. Men vår lärare, Farhad Jahanmahan, satte verkligen en god ton i klassrummet och förklarade att det är okej, vi kommer göra det här tillsammans och det kommer att gå bra.

Studietiden beskriver Nathalie som rolig och lärorik.

– Vi var väldigt sammansvetsade. Vi jobbade som ett team hela gruppen och vi hade väldigt roligt de här tre åren. En stor del av det som jag har lärt mig och tar med mig från utbildningen är det interkulturella. Det har gett mig en förståelse för hur jag kan göra i möten med olika människor och hur jag kan bemöta dem på bästa sätt.

Det bästa med programmet var öppenheten, glädjen och att det var inslag av normkritik och interkulturalitet.

– Jag uppskattade att det inte fanns något rätt eller fel utan att vi fick möjligheten att reflektera kring olika ämnen i stället för att endast memorera fakta från böcker.

Rollen som biträdande rektor

Efter att studierna var avklarade tog Nathalie beslutet att söka till sin nuvarande roll som biträdande rektor. Ett beslut som blev ytterligare en milstolpe i karriären.

– Jag sökte tjänsten som biträdande rektor och fick den i samma enhet där jag också jobbade. Det var väldigt roligt.

Arbetsuppgifterna är varierande och en dag är sällan en annan lik.

– Jag har rekryteringsansvar, arbetsmiljöansvar och personalansvar och jag är inne tillsammans med förskollärarna på förskolorna och leder det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Det kan även vara att jag helt plötsligt behöver åka ut till en förskola eller ha ett samtal om konflikter.

Motivationen och drivkraften kommer från möjligheten att få arbeta med utveckling i kombination med människor.

– Utveckling är min hjärtefråga och jag har alltid vetat att jag älskar att arbeta med människor. Jag brinner för att driva det pedagogiska arbetet framåt och se utveckling, se förbättring och se resultat.

Tips till dig som vill arbeta inom samma bransch

De tips som Nathalie vill ge till andra som är intresserade av att arbeta inom samma bransch är bland annat att du inte behöver vara perfekt.

– Det är viktigt att våga göra fel, att vara mänsklig, och att inte tänka att man måste vara perfekt eller göra allting rätt hela tiden. Om man kan gå in med den intentionen, att det är okej att göra fel, tror jag att man kommer våga prova så att man också kan utvecklas. Jag tror att det är jätteviktigt.

Fakta

Namn: Nathalie Sjöberg
Bostadsort: Stockholm
Utbildning på Södertörns högskola: Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad
Examen: Förskollärarexamen
Nuvarande sysselsättning/roll: Biträdande rektor för Engelbrekt-Gärdets förskolor
Arbetsplats: Engelbrekt-Gärdets förskolor, Stockholm stad

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-24