Intervju med Hediye Güzel, pressansvarig på Botkyrka kommun

"Södertörns högskola gav mig verktygen till mitt yrkesliv och jag blev vässad i kritiskt tänkande."

Hediye Güzel

Hediye Güzel tillhörde den första kullen av studenter som läste på Europaprogrammet. Året var 1996 och Södertörns högskola var nyöppnad med endast 1000 inskrivna studenter.

Vilka jobb har du haft efter din examen och vad gör du idag?

– Jag har jobbat med många olika saker. Under några år var jag pressansvarig för Lars Ohly och hans närmaste medarbetare där vi tillsammans jobbade med partiets frågor inför valet -06. Bland annat hjälpte jag till med budskapsfrågor, såg till att han hade rätt underlag, skrev tal, följde med på resor och planerade utspel. Jag har också arbetat på Europarlamentet i Bryssel, där under några år jag var anställd av Europakommissionen. Idag jobbar jag som PR - och pressansvarig i Botkyrka kommun. Det är ett proaktivt arbete där vi lyfter fram det positiva med kommunen.

Hediye har även hunnit med att arbeta som juridisk utredare på Patent- och registreringsverket samt som politisk sekreterare i riksdagen där hon jobbade med utrikes och säkerhetsfrågor - ett område som passade väl ihop med den C-uppsats hon skrev på högskolan: ”Transatlantisk förbindelse mellan USA och EU ur en säkerhetssynpunkt”.

Varför valde du Europaprogrammet och vilken inriktning gick du?

– Jag ville egentligen bli journalist, men jag har alltid varit intresserad av EU-frågor och jag tyckte att Europaprogrammet gav en bra bredd. Jag hade Statsvetenskap som inriktning och passade på att läsa juridik i Frankrike under mitt sista år då man kan förlägga studierna utomlands.

Vad var det bästa med programmet?

– Introduktionsåret! Det var jättebra att alla studenter under första året fick läsa samma kurser. Det bjöds på en bra bredd med stor variation och fungerade som en introduktion till de olika huvudämnena.

Medan hon pluggade jobbade hon vid sidan av på Södertörns högskola, bland annat med antagningen. Åren på Södertörns högskola blev en språngbräda ut i arbetslivet, dels genom själva utbildningen, men även genom det praktiska arbetet med studenttidningen SODA som låg utanför den teoretiska världen.

– På Södertörns högskola fick jag verktygen att bli vuxen, att känna vad jag ville göra. Jag kom direkt från gymnasiet men eftersom högskolan är så liten blev klivet från gymnasievärlden inte så stor. Det kändes tryggt.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

– Jag fick många verktyg under min utbildning och blev vässad i kritiskt tänkande. De lärare och forskare vi hade på högskolan har haft stor betydelse. De rörde runt i huvudet på oss och fick oss att ifrågasätta våra värderingar. Sådant växer man av.

Valet av utbildning har hon aldrig ångrat. Det förberedde henne på ett bra sätt. Under studieåren var det inte alldeles klart varför de skulle läsa vissa kurser, men idag kan hon se hur allt hänger ihop och förstår kursernas relevans.

– Jag har stor glädje av min utbildning, framförallt inom statsvetenskap - både i mitt nuvarande jobb i Botkyrka men kanske tydligast när jag satt i riksdagen. Jag fick många aha-upplevelser och upptäckte verkligenheten bakom böckerna.

Beskriv Södertörns högskola!

– Det är en liten plats med stora visioner och ambitioner där det finns utrymme för ett personligt möte med alla. Man känner sig sedd. Den ser oskyldig ut från utsidan, men är strategisk och snabb när det kommer till kritan. Det händer otroligt mycket där!

Läs mer om Europaprogrammet!