Journalistutbildningen och kreativt skrivande banade väg för en gammal barndomsdröm

En föreläsning i kreativitet under utbildningen förändrade Jonas Ternings liv. I dag arbetar han som VD på Make Your Mark och har uppfyllt en gammal dröm om att skriva en bok.

Jonas Terning har läst Journalistik på Södertörns högskola. 

Varför valde du att plugga på Södertörns högskola?

– Jag hade vänner som pluggade på Södertörns högskola och som rekommenderade högskolan. Jag visste också att man kombinerade journalistik med medieteknik, något som jag tyckte var en väldigt intressant kombination och som särskilde Södertörns högskola från andra journalistutbildningar.

Varför valde du att läsa journalistik? Och motsvarade utbildningen dina förväntningar?

–Jag har alltid varit intresserad av människor och journalistik är ett bra yrke då. Mina drivkrafter är en nyfikenhet och det här intresset för människor. Utbildningen på Södertörns högskola motsvarade absolut mina förväntningar eftersom den låg så nära yrkeslivet. Det tyckte jag var väldigt bra. Det var också väldigt trevlig stämning på högskolan och i klassen fick vi en väldigt familjär stämning. Högskolan känns inte så traditionsbunden och högtravande utan mer nära och det uppskattar jag.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Vi fick handgripligen lära oss ny teknik och då blev man inte så rädd för att ta sig an ny teknik och lära sig den. Det var väldigt bra och jag tror att det gav oss en fördel sen när vi kom ut på arbetsmarknaden. I dag när jag rekryterar journalister är en oräddhet för att ta sig an ny teknik något jag värdesätter jättemycket.

Hur var det att studera på journalistikprogrammet?

– Lärarna var alltid lättillgängliga och det var en bra blandning på lärarna, några kom från journalistvärlden och några från den mer tekniska världen. Utbildningen var väldigt praktisk och för mig var det bra. Journalistik är ett väldigt praktiskt yrke. Det går inte att teoretiskt lära sig hur man gör en intervju utan man måste göra det praktiskt. Vi varvade det praktiska med teori och det tyckte jag var väldigt bra. Jag minns än i dag ett par av lärarna och de var väldigt duktiga.

Vad var roligast i utbildningen?

– För mig personligen så var praktiken en viktig del för mitt kommande yrkesliv. Sen var det så klart kursarna. Det har gått väldigt bra för många av dem och jag kan bli väldigt stolt när jag ser dem i olika roller.

Vad minns du tydligast från studietiden?

– Det var en öppen föreläsning som handlade om kreativitet. Den föreläsaren tog ner det mytomspunna begreppet kreativitet på jorden. Han pratade om kreativitet som vilken förmåga som helst som man kan träna upp. Den timmens föreläsning förändrade mitt liv och just att man kan träna kreativitet är något som jag fortfarande använder i mitt yrkesliv. För några år sedan så släppte jag en roman som var resultatet av den föreläsningen och att jag gick vidare och läste kreativt skrivande på högskolan.

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier i ditt arbetsliv?

– Ja det är ju det här med kreativiteten som gjorde att jag kunde uppfylla en gammal barn- och ungdomsdröm om att ge ut en bok. En annan sak var också att när vi kom ut på våra praktikplatser så var vi väl förberedda och kunde leverera från start. I dag så har jag också fortfarande nytta av Södertörns högskola eftersom vi tar emot en massa praktikanter, något jag också vill göra eftersom jag vet att det är en väldigt bra utbildning.

Skulle du rekommendera utbildningen och högskolan till andra blivande studenter?

– Absolut. Jag har i min roll som arbetsledare tagit in praktikanter från Södertörns högskolas journalistprogram eftersom de har så gott renommé.

Läs mer om programmet Journalistik och digitala medier!