Bredden och mixen i utbildningen ledde till jobb i Norge

Maja Vuleta Babic tillhörde en av de första kullarna på Södertörns högskola och läste Språk, kultur och marknad. Nu mer än tio är senare arbetar hon för Aller Media i Oslo som Key Account Manager.

Maja Vuleta Babic har läst Språk, kultur och marknad vid Södertörns högskola.

– Det bästa med programmet jag läste var att det hade en sådan mix och att det var en bred utbildning. Det passade verkligen mig.

Varför valde du att plugga på Södertörns högskola?

– Jag var ganska osäker på vad jag ville efter gymnasiet så när jag upptäckte Språk, kultur och marknad på Södertörns högskola så insåg jag att det var en väldigt bred utbildning och det passade mig väldigt bra. På Södertörn fanns en mix. De hade satt ihop ett program som tilltalade mig. Sen efter programmet så valde jag att läsa vidare på Södertörns högskola och läste då ett magisterprogram i Internationell företagsekonomi.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det var just den här mixen av ämnen som fanns på Södertörns högskola. Det gjorde att utbildningen utmärkte sig. Med tiden så lärde jag känna mina kurskamrater och vi blev ett väldigt sammansvetsat gäng som bildade en studiegrupp som träffades ofta på campus och pluggade ihop.

Hur var det att studera på Språk, kultur och marknad?

– Utbildningen motsvarade mina förväntningar på många sätt. Jag valde tyska som språk och studerade i Tyskland i ett halvår. För mig var det en av höjdpunkterna under utbildningen.

Vad var roligast i utbildningen?

– För mig så var det utbytesterminen. Eftersom jag är från Stockholm från början så fick jag då möjligheten att uppleva studentlivet som många kanske tänker sig att det ska vara. Jag bodde på en studentkorridor och umgicks mycket med andra Erasmus studenter. För mig så var den terminen väldigt positiv.

Vad minns du tydligast från studietiden?

– Jag minns särskilt två väldigt färgstarka lärare. En av dem hade otroligt underhållande föreläsningar och den andre hade en enorm kunskap kring Ryssland och det var otroligt intressant att lyssna på alla hans historier. Jag minns också min c-uppsats. Jag skrev den tillsammans med en tjej i klassen om transparens i företag och det vi hade lärt oss på utbildningen inspirerade till det. Det var ganska nytt på den tiden och vi gjorde en Case-studie på Vattenfall. I dag är ju transparens inom företag något som är ganska självklart men det var det inte då.

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier i ditt arbetsliv?

– Jag arbetar i dag som Key Account Manager på Aller Media i Oslo. Jag arbetar på annonsavdelningen där jag utformar idéer och koncept. Jag är även hela tiden uppdaterad på strategier och kampanjer och har mycket kontakt med våra kunder. Jag arbetar mycket med försäljning och där känner jag verkligen att jag har nytta av min högskoleutbildning. Jag har haft stor nytta av det kritiska tänkande jag lärde mig under utbildningen och skulle säga att det nästan var det viktigaste jag lärde mig. Jag har också haft stor nytta av att skriva uppsats. I dag håller jag väldigt mycket presentationer och då kan jag använda mig av det tänket.

Skulle du rekommendera utbildningen och Södertörns högskola till andra?

– Ja det skulle jag absolut göra. Det är en väldigt bred utbildning

Detta program ges inte på Södertörns högskola längre. Se över vårt utbud Länk till annan webbplats. och hitta rätt utbildning för dig!