Intervju med Albert Askeljung – Project manager på UNDP:s nordiska kontor

Redan under studierna engagerade Albert sig i sin lokala FN-förening i Huddinge, ett engagemang som ledde till en karriär på FN-förbundet direkt efter studierna innan han blev rekryterad till FN:s utvecklingsprogram (UNDP) där han jobbar idag.

Bild på Albert Askeljung

Varför valde du att läsa Utveckling och internationellt samarbete?

– Jag hade blickarna ut i världen och ville jobba med något internationellt. Jag var sugen på att göra något som kändes meningsfullt så jag tittade på utbildningar vid olika högskolor och universitet och fastnade för den här. Jag tyckte att det var en kul blandning av utvecklingsstudier, diplomati och internationella relationer.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar?

– Jag hade pluggat en termin pedagogik tidigare så jag hade ingen större studievana och visste inte vad högre studier skulle innebära men innehållet var väldigt spännande. Det jag tyckte var roligt var bredden på kurserna och kursdeltagarna som gjorde väldigt mycket för utbildningen. Den mångfald som fanns, både ålders- och bakgrundsmässigt gjorde att man fick in olika perspektiv på frågorna vilket berikade en oerhört.

Jag tror att Södertörns styrka ligger just i att det är en liten högskola och att det finns många människor med olika bakgrund som pluggar där och bidrar med olika perspektiv, speciellt för denna utbildning.

Hur var det att studera på Utveckling och internationellt samarbete?

– Det var kul, intressant och intensivt ibland! Jag tror att de flesta känner igen sig i att högre studier är en intensiv period i ens liv. Man hade härliga kurskamrater som gav en väldigt mycket och man kunde sitta där i studierummen sent in på kvällarna och plugga inför tentor. Det var väldigt lärorikt, vi hade bra lä-rare och de hade många bra erfarenheter och mycket kunskap som de delade med sig av.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det bästa är att det fanns en stor bredd i utbildningen vilket jag känner har gett mig en fördel i arbetslivet. Man pratar mycket om att man ska nischa sig men man behöver en bred grund att stå på innan man gör det och jag känner att jag har fått en bred kunskap om global utveckling och internationella relationer genom min kandidatutbildning.

Berätta lite om vad ditt arbete innebär?

– UNDP är FN:s utvecklingsprogram som i Sverige bland annat driver sidan globalamalen.se. Jag arbetar på kontoret i Stockholm och har tre fokusområden. Det första är att vara med och stötta upp ledningen av teamet på sju personer i Sverige. Vi har uppsatta mål och tillsammans går vi igenom vilka aktiviteter som vi behöver genomföra för att leverera och nå dessa mål. Det andra är att arbeta med företag för att stötta de i att utveckla sitt arbete med de globala målen. Det tredje är att samarbetet med beslutsfattare.

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier i arbetslivet?

– Jag är väldigt glad att ha fått lära mig olika bildningsteorier och fått en grundförståelse för olika problemställningar, ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga att hantera och processa information. Allt detta har jag fått god användning av i mina olika arbetsroller. Mycket av det man fick lära sig hade man inte stött på innan men visade sig vara väldigt värdefullt. Det kunde vara allt från globala utmaningar, stadsbildning och institutioner, internationell miljöpolitik till frågor som gäller jämställdhet och feminism.

Under min praktik, som jag för övrigt tyckte var guld värd, fick jag möjligheten att lära mig otroligt mycket genom att koppla mina kunskaper till arbetslivet och samtidigt få in en fot i arbetslivet genom att vidga mitt kontaktnät.

Skulle du rekommendera högskolan och utbildningen till blivande studenter?

– Absolut! Tittar jag bara på mig själv så är jag otroligt nöjd, jag fick en väldigt bra och bred ingång med kandidatstudierna vilket var en jättebra start både studie- och karriärmässigt. Nu läser jag en master parallellt med jobbet men jag saknar bredden och mångfalden som fanns på Södertörn. Jag rekommenderar verkligen högskolan, den är liten, det finns jättemycket engagemang och många människor med olika bakgrund. Man stöps inte i samma form utan man kan utvecklas ganska individuellt.