Ansök om examen

När du är klar med dina studier är du välkommen att ansöka om examen.

Om du nyligen har studerat och har tillgång till Studiewebben kan du ansöka digitalt, via Student-Ladok, följande examina:

Generell examen

 • Högskoleexamen
 • Kandidatexamen
 • Magisterexamen
 • Masterexamen
 • Doktorsexamen
 • Licentiatexamen

Lärarexamina (för antagna hösten 2011 eller senare)

 • Förskollärarexamen 210 högskolepoäng

Grundskollärarexamen med inriktning mot:

 • Förskoleklass och årskurs 1-3, 240 högskolepoäng
 • Årskurs 4-6, 240 högskolepoäng
 • Fritidshem, 180 högskolepoäng

Ämneslärarexamen med inriktning mot

 • Årskurs 7-9, 270 högskolepoäng,
 • Gymnasiet, 300 eller 330 högskolepoäng.

Annan yrkesexamen

 • Socionomexamen, 210 högskolepoäng

Handläggningstiden varierar beroende på säsong från 1 vecka till cirka 8 veckor sommartid. Ansökningarna handläggs i turordning. Det är kostnadsfritt att ansöka om examensbevis. Södertörns högskola utfärdar endast digitala examensbevis med e-signering. Det digitala examensbeviset är ditt original.

Information inför din ansökan

 • Kontrollera att kurser som ska ingå i din examen är registrerade som avslutade.
 • Huvudregeln är att endast hela avslutade kurser kan ingå i examen, undantag finns dock.
 • Utlandsstudier kan ingå i examen förutsatt att de har tillgodoräknats och rapporterats in med poäng i Ladok. Detta ska vara klart innan ansökan om examensbevis skickas in.

Information för programstudenter

 • För att programmets namn ska skrivas ut i examensbeviset, ska du ha fullföljt ditt programs obligatoriska del.

Ansök om examen via blankett

Om du inte har tillgång till Student-Ladok kan du ansöka genom att fylla i och skicka in en av blanketterna nedan.