Ansök om examen

När du är klar med dina studier är du välkommen att ansöka om examen.

Du ansöker om examen i Ladok för studenter, där följande examina finns:

Generell examen

 • Högskoleexamen
 • Kandidatexamen
 • Magisterexamen
 • Masterexamen
 • Doktorsexamen
 • Licentiatexamen

Lärarexamina (för antagna hösten 2011 eller senare)

 • Förskollärarexamen 210 högskolepoäng

Grundskollärarexamen med inriktning mot:

 • Förskoleklass och årskurs 1-3, 240 högskolepoäng
 • Årskurs 4-6, 240 högskolepoäng
 • Fritidshem, 180 högskolepoäng

Ämneslärarexamen med inriktning mot

 • Årskurs 7-9, 270 högskolepoäng,
 • Gymnasiet, 300 eller 330 högskolepoäng.

Annan yrkesexamen

 • Socionomexamen, 210 högskolepoäng
 • Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, 60 högskolepoäng

Handläggningstiden varierar beroende på säsong från 1 vecka till cirka 8 veckor sommartid. Ansökningarna handläggs i turordning. Det är kostnadsfritt att ansöka om examensbevis.

Ansök om digitalt examensbevis

För examen som utfärdas från och med 22 april 2024 och senare gäller att du får ett mejl och själv kan hämta ditt examensbevis i Ladok för studenter. Beviset kan hämtas när som helst och flera gånger.

Södertörns högskola handlägger din ansökan om examen digitalt i Ladok. När examen utfärdats aviseras du automatiskt via e-post och kan då hämta ditt examensbevis i Ladok för studenter. Du kan hämta ditt bevis långt efter tidpunkten då beslutet om examen fattades och du kan hämta ditt bevis flera gånger. Du kan även förmedla din examen digitalt till externa mottagare som till exempel arbetsgivare. Examensbeviset utfärdas med e-stämpel som intygar dess äkthet.

Information inför din ansökan

 • Kontrollera att kurser som ska ingå i din examen är registrerade som avslutade.
 • Huvudregeln är att endast hela avslutade kurser kan ingå i examen, undantag finns dock.
 • Utlandsstudier kan ingå i examen förutsatt att de har tillgodoräknats och rapporterats in med poäng i Ladok. Detta ska vara klart innan du ansöker om examen.

Information för programstudenter

 • För att programmets namn ska skrivas ut i examensbeviset, ska du ha fullföljt ditt programs obligatoriska del.

Ansök om examen med Bank-ID eller Freja eID+

Om du inte längre har tillgång till ett SH-konto kan du som tidigare student logga in i Student-Ladok med Bank-ID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Freja eID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Då får du en begränsad version av Student-Ladok där du kan ansöka om din examen digitalt eller dela innehållet i en tidigare examen med en presumtiv arbetsgivare.

Lokala examensordningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lokal examensordning vid SH generella examina 21-10-19_ENG.pdf Pdf, 286.1 kB. 286.1 kB 2022-05-09 11.11
Lokal ex.ordning LU 3310-2.1.1-2023, 23-10-17.pdf Pdf, 173.3 kB. 173.3 kB 2023-10-17 12.17

Blanketter

Om du inte kan ansöka om examen via Ladok för studenter kan du använda relevant blankett som du fyller i och sänder till examen@sh.se