Återlämna böcker

Lånade böcker måste tillbaka. Här ser du hur du gör.

Ändrade öppettider och rutiner med anledning av pandemin

Stängt för allmänheten. Öppet för studenter och personal på SH, RKH och SMI, med passerkort. Kortare öppettider och begränsad service i infodisken. Se Kontakt och öppettider för detaljerad information. Läs mer om bibliotekets anpassningar under coronapandemin.


Lämna tillbaka alla böcker (inklusive daglån) i återlämningsmaskinen på plan 5 (entréplan) när biblioteket är öppet. Kom ihåg att alltid ta kvitto och kontrollera att allt kommit tillbaka. Det går bra att lämna tillbaka både egna och andras böcker och du behöver inget kort för att lämna.

Bokinkast finns till vänster om biblioteksbyggnadens entré och är alltid öppet.

Du kan också posta böcker till biblioteket, men tänk på att du är ansvarig för böckerna du lånat. Adress hittar du på Kontakt och öppettider.

Du kan bara lämna böcker som du lånat på Södertörns högskolebibliotek. Det gäller både bibliotekets egna böcker och böcker som du fjärrlånat från andra bibliotek genom oss. Böcker du själv lånat på andra bibliotek ska du däremot lämna på respektive bibliotek.

Är du försenad med en bok? Läs om avgifter och vad som händer om du blir sen på sidan Förseningsavgifter och fakturor.

Läs mer om att låna på sidan Låna.