Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Bokningssystem för medieutrustning

På vissa program och kurser har du möjlighet att låna medieutrustning som kan behövas i din utbildning. Du bokar denna utrustningen via resursbokningssystemet connect2.

I systemet kan du:

  • Visa all tillgänglig utrustning online
  • Kontrollera utrustnings tillgänglighet i realtid
  • Ändra, avboka och förnya dina bokningar
  • Söka i din bokningshistorik