Datorsalar och högskolans datorer

På högskolan så finns det flera datorsalar som du som student kan använda. Datorerna har ett antal standardprogram och sedan finns det vissa datorer med specialprogram som kan behövas i vissa utbildningar.

Datorsalar

I högskolans byggnader finns det flera allmänna datorsalar. Det finns även datorer att använda i biblioteket.

Program som finns installerade på högskolans datorer.

Standardprogram

De allmänna datorsalarna är utrustade med följande standardprogram som uppgraderas kontinuerligt.

Microsoft Office, Adobe Reader, Antivirus, R, Jamovi, R-Studio, Adobe Digital Edition, Internet Explorer, Firefox, TorTalk.

Datorsalar med specialprogram

Program

Detaljer

Sal

Adobe CC

Adobe Creative Cloud

MA 231, MA 308, MA 309, MA 442, MA 444

ArcGIS

Kart program

MA 308, MA 309

Audacity

Ljudredigeringsprogram

MA 308, MA 309

Populus 5.5

Simuleringsprogram

MA 308, MA 309, MA 442, MA 444

DjVu

Dokument läsare

MA 308, MA 309, MA 442, MA 444


Det finns även bärbara datorer för dig med stödprogram som du med funktionsnedsättning kan låna i Infocenter. De datorerna har programmen:

TorTalk, EasyReader, Saida, Vital, SpellRight, EasyReader, EasyProduces, Stava Rex,Gustavas ordböcker.

Datorsalar med specialprogram i biblioteket

Program

Detaljer

Sal

Adobe CS5

Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Fireworks

UB 518

FileOpen

Tilläggsprogram

Alla datorer i biblioteket

EasyReader

Läsprogram för talböcker

UB 518 (2 datorer). Se även nedan.

Förstoringsmaskin Topaz

För att förstora text. Ej kopplad till dator.

UB 518


Stödprogram i biblioteket, för dig med funktionsnedsättning

Program

Detaljer

Finns i/på

EasyReader

Läsprogram för talböcker

UB 523 (1 dator). Se även ovan.

Gustavas ordböcker

Ordbok med stöd för dyslexi

UB 523

ClaroCapture

Program för att samla in information

UB 523

ClaroIdeas

Program för att skapa mindmaps/tankekartor

UB 523

Skanner med OCR-funktion

Du kan skapa tillgängliga pdfer av datorskrivet material, för uppläsning med talsyntes

UB 523


Felanmälan av dator

Är det fel på en av högskolans datorer? Felanmälan av dator görs till Infocenter.

När du gör en felanmälan är det viktigt att du anger vad datorn heter och var den befinner sig. På PC-datorer finns datornamnet under ikonen ”My Computer”. Det är alltid lättast att mejla en anmälan till Infocenter.