Disciplinanmälan

I högskoleförordningen finns regler om när en högskola får vidta disciplinära åtgärder mot en student. Disciplinära åtgärder innebär antingen en varning eller avstängning.

De omständigheter som kan leda till disciplinära åtgärder är:

  • Om en student försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas (exempelvis plagiat, otillåtet hjälpmedel i skrivsal, otillåtet samarbete med mera).
  • Om en student stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet som ligger inom ramen för utbildningen vid högskolan.
  • Om en student stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller vid annan del av högskolan.
  • Om en student utsätter en annan student eller anställd vid högskolan för sådana typer av trakasserier eller sexuella trakasserier som återfinns i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen..

Högskolan får inte vidta disciplinära åtgärder mot en student senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. Handläggningen av disciplinanmälan regleras i kapitel 10 i högskoleförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Disciplinnämnden består av högskolans rektor som är ordförande, en lärarrepresentant, två studentrepresentanter samt en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Anmälningar till disciplinnämnden ska göras skyndsamt. Därefter genomförs en noggrann utredning. Hur handläggningen går till och hur beslut fattas i disciplinärenden beskrivs i detta flödesschema Pdf, 64.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Ett av följande beslut tas i disciplinärenden:

  • Lämna ärendet utan vidare åtgärd
  • Utdela en varning
  • avstängning från högskolan i högst sex månader.

Frågor om handläggning?

Har du frågor om handläggningen av disciplinärenden kan du vända dig till disciplinanmalan@sh.se

Vad innebär det om jag får en varning eller blir avstängd?

Om du blir avstängd får du inte delta i någon form av undervisning eller examination vid Södertörns högskola. Du förlorar även din rätt till studiemedel för studier på Södertörns högskola under avstängningstiden. Disciplinnämndens meddelar alltid beslut om avstängning till CSN och berörda lärare och institutionspersonal. Under tiden du är avstängd kan du inte registrera dig på några kurser på Södertörns högskola eller få prov rättade. Det är endast de poängen som avklarats före avstängningen som kan registreras under avstängningen. Längden på en avstängning är oftast mellan 2 och 8 veckor.

Om du får en varning kan du fortsätta studera som vanligt. Är det så att du skulle bli anmäld till disciplinnämnden igen så kan det vara så att varningen has i åtanke när rektor eller disciplinnämnden fattar sitt beslut.

Om du har blivit anmäld och behöver stöd
Det kan kännas jobbigt att bli anmäld och många frågor kan komma upp. Om du som student vill ha stöd finns olika funktioner på högskolan att ta kontakt med:

Studie- och karriärvägledare kan ge stöd i dina funderingar om studiesituation, val av utbildning, val inom utbildning med mera. E-postadress: studier.karriar@sh.se. Öppnas i nytt fönster.

Studentkåren Söders Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har studentombud som kan ge hjälp, stöd och juridisk guidning kring dina rättigheter och skyldigheter som student. E-postadress: studentombud@soders.nu.

Studieverkstan Länk till annan webbplats. i biblioteket erbjuder bland annat handledning i akademiskt skrivande och studieteknik. E-postadress: studieverkstan@sh.se.

Studenthälsan Länk till annan webbplats.finns till för dig om du skulle ha psykiska, fysiska eller sociala problem under studietiden. E-post till kurator: kurator@sh.se.

Universitetskyrkan Länk till annan webbplats.erbjuder samtal där någon lyssnar opartiskt.