Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Södertörns högskola ska vara en plats fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Du som är student eller söker till Södertörns högskola är skyddad av Diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering.

Likabehandling av studenter på högskolan

På Södertörns högskola finns en plan för lika villkor och den inleds så här:

Södertörns högskola ska vara inkluderande och tillvarata medarbetares och studenters förmågor, engagemang och kompetens. Alla människors lika värde utgör en självklar utgångspunkt, och högskolan tar avstånd från all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Här kan du ta del av hela Plan för lika villkor. Pdf, 569.1 kB.

Här kan du ta del av högskolans rutiner och åtgärder vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling Pdf, 400.4 kB.

Du är också skyddad av diskrimineringslagen som du kan läsa i sin helhet på riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad gör jag om jag blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller mobbing?

Alla medarbetare på högskolan har en skyldighet att agera om den får kännedom om att en student anser sig blivit utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller annan kränkande behandling. Då är högskolan skyldig att utreda omständigheterna.

Du kan vända dig till vilken medarbetare som helst för hjälp. Vänd dig gärna i första hand till din lärare eller kurs-/programansvarig. Det är prefekten eller akademiske ledaren som ansvarar för att saken utreds och följs upp.

Studentavdelningen har det strategiska ansvaret för likabehandlingsfrågor och hit kan du självklart också vända dig för rådgivning.

Du kan också vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens hemsida - öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har blivit utsatt för ett brott och vill anmäla det till Polisen ska du göra en polisanmälan separat.

Om du känner att du behöver prata med någon så kan du vända dig till studenthälsan där du kan få rådgivning och samtalskontakt med till exempel kurator, psykolog eller företagssköterska. Du kan också vända dig till studentkåren, SöderS eller studentpastorn på Universitetskyrkan.