Examensregler

På Södertörns högskola finns förutom de regler i högskoleförordningen även lokala regler.

Den 1 juli 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i Sverige som en följd av den så kallade Bolognaprocessen. Nya examensbestämmelser började tillämpas och de innebär i korthet att:

Examina delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För att få ta ut en examen på avancerad nivå måste du först ha tagit examen på grundnivå. Examina anges i högskolepoäng där ett läsår omfattar 60 högskolepoäng. Examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, till exempel en kandidatexamen omfattar exakt 180 högskolepoäng.

Vilka examina som får utfärdas vid olika universitet och högskolor beslutas av regeringen och finns reglerat i examensordningen. Vid varje universitet och högskola finns lokala regler som till exempel kan ange inriktning och benämning på examen och vilka huvudområden som ska finnas. Detta innebär att kraven för examen kan skilja sig mellan olika universitet och högskolor i Sverige.

I dokumentet nedan kan du se de gällande examensreglerna på Södertörns högskola. Poängen är angivna i högskolepoäng där 60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier.

Lokal examensordning för generella examina på grund-, avancerad- och forskarnivå Pdf, 228.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokal examensordning för lärarexamina vid Södertörns högskola. Pdf, 173.3 kB, öppnas i nytt fönster.