Examina och huvudområden

Följande examina utfärdas på Södertörns högskola.

Generella examina

 • Högskoleexamen / Higher Education Diploma
 • Filosofie kandidatexamen / Degree of Bachelor of Arts/Science in...
 • Ekonomie kandidatexamen / Degree of Bachelor of Science in Business and Economics
 • Filosofie magisterexamen / Degree of Master of Arts/Science (60 credits) in...
 • Ekonomie magisterexamen / Degree of Master of Science (60 credits) in Business and Economics
 • Politices magisterexamen (pol.mag) / Degree of Master of Science (60 credits) in...
 • Filosofie masterexamen / Degree of Master of Arts/Science (120 credits) in...
 • Ekonomie masterexamen / Degree of Master of Science (120 credits) in Business and Economics
 • Filosofie licentiatexamen / Degree of Licentiate of Philosophy
 • Filosofie doktorsexamen / Degree of Doctor of Philosophy

Yrkesexamen

 • Lärarexamen*
  Degree of Bachelor of Arts / Degree och Master of Arts
 • Socionomexamen
  Degree of Bachelor of Arts in Social Work
 • Polisexamen (Utfärdas av Polismyndigheten)
  Police Education

* Lärarexamina – som gäller från hösten 2011 och senare, bestående av tre yrkesexamina:

 • Förskollärarexamen, 210 högskolepoäng, grundnivå.
  Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education
 • Grundskollärarexamen med tre inriktningar

  Förskoleklass och årskurs 1-3, 240 högskolepoäng, avancerad nivå.
  Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1-3.

  Årskurs 4-6, 240 högskolepoäng, avancerad nivå.
  Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4-6.

  Fritidshem, 180 högskolepoäng, grundnivå.
  Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School
 • Ämneslärarexamen, med två inriktningar

  Årskurs 7-9, 270 högskolepoäng, avancerad nivå
  Degree of Master of Arts / Science in Secondary Education

  Gymnasiet, 300 eller 330 högskolepoäng, avancerad nivå.
  Degree of Master of Arts / Science in Upper Secondary Education

Huvudområden

Huvudområden fastställs av Fakultetsnämnden. Examina utfärdas enbart i huvudområden med examensrätt på Södertörns högskola. I kolumnen nedan syns på vilken nivå ett huvudområde kan utfärdas. Vissa huvudområden kan ha givits på en viss nivå tidigare, men upphört tillfälligt, på obestämd tid eller helt. (x=kan utfärdas).

*För en Högskoleexamen krävs ett självständigt arbete om minst 7,5 hp, inom huvudområdet.

F‌öljande huvudområden finns på högskolan

Svensk benämning

Engelsk benämning

Högsk

Kand

Mag

Mast

Affärsrätt

Business Law

*

x

-

-

Arkeologi

Archaelogy

*

x

x

x

Arkivvetenskap

Archival Science

*

x

-

-

Biblioteks- och informationsvetenskap (fr.om ht-19)

Library and Information Science

*

x

-

-

Biologi

Biology

*

x

x

-

Den praktiska kunskapens teori

Theory of Practical Knowledge

-

-

x

x

Engelska

English

*

x

x

-

Estetik

Aesthetics

*

x

x

x

Etnologi

Ethnology

*

x

x

x

Filosofi

Philosophy

*

x

x

x

Företagsekonomi

Business Administration

*

x

x

x

Genusvetenskap

Gender Studies

*

x

x

x

Geografi

Geography

*

x

-

-

Historia

History

*

x

x

x

Idéhistoria

History of Ideas

*

x

x

x

Informatik

Informatics

*

x

-

-

Internationell hälsa

International Health

*

x

-

-

Internationella relationer

International Relations

*

x

-

-

Journalistik

Journalism

*

x

x

-

Konstvetenskap

Art History

*

x

x

x

Litteraturvetenskap

Comparative Literature

*

x

x

-

Medie- och kommunikationsvetenskap

Media and
Communication Studies

*

x

x

x

Medier, estetik,
pedagogik

Media, Aesthetics,
Pedagogies

*

-

x

-

Medieteknik

Media Technology

*

x

x

x

Miljövetenskap

Environmental Science

*

x

x

x

Molekylärbiologi

Molecular Biology

*

x

-

-

Nationalekonomi

Economics

*

x

x

x

Offentlig förvaltning

Public Administration

*

x

-

-

Offentlig rätt

Public Law

*

x

x

-

Pedagogik
-interkulturell inriktning

Education
-Intercultural Specialisation

*

x

x

-

Polisiärt arbete

Police Studies

*

x

-

-

Psykologi

Psychology

*

x

-

-

Religionsvetenskap
-didaktisk inriktning

The Study of Religions
-Teaching the Study of Religions

*

x

x

x

Retorik

Rhetoric

*

x

x

x

Socialt arbete

Social Work

*

x

x

-

Sociologi

Sociology

*

x

x

x

Statsvetenskap

Political Science

*

x

x

x

Svenska

Swedish

*

x

x

x

Turismvetenskap

Tourism Studies

*

x

x

-

Utveckling och internationellt samarbete

Development Studies

*

x

-

-