GDPR för dig som skriver ett studentarbete

När du skriver ett studentarbete kan det vara så att du behöver hantera personuppgifter. Vi rekommenderar att du i största möjliga mån försöker undvika att hantera personuppgifter. Är det så att du ändå måste hantera personuppgifter har vi tagit fram denna sida och dokument för att hjälpa dig att hantera dessa utifrån gällande lagstiftning.

Högskolan har tagit fram en guide för dig som skriver studentarbete om hur du ska hantera personuppgifter. Du hittar guiden och andra dokument kopplade till GDPR och studentarbete. nedan.

Handledning för studenter.pdf Pdf, 194.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Steg-för-stegguide för dig som student

Utvärdera om det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att uppnå syftet med uppsatsen. Om det är nödvändigt, definiera syftet med behandlingen av personuppgifter och bedöma vilka uppgifter som måste samlas in.

 1. Säkerställ att känsliga personuppgifter inte kommer att behandlas. Om du kommer att göra det, behöver det göras en etisk prövning av ditt tilltänkta uppsatsämne. Den etiska prövningen görs av din handledare på institutionen.
  Exempel på skyddsåtgärder för studenter Word, 57 kB.
 2. Bestäm hur informationen ska förvaras och säkerställ att den hanteras säkert under arbetets gång i samråd med din handledare.
  Blankett för registerförteckning Word, 167.1 kB.
  Exempel på elektronisk registerförteckning Excel, 13.1 kB.
 3. Bestäm vilka delar av informationen som ska raderas respektive bevaras när arbetet är utfört i samråd med din handledare.
 4. Fyll i informationsbrev-och samtyckesblankett.
  Informations och-samtyckesblankett Word, 63.3 kB.
  Informations och-samtyckesblankett känsliga personuppgifter Word, 62.4 kB.
  Consent Form Word, 27.6 kB.
  Mall för informationstext studenter Word, 51.6 kB.
 5. Informera och inhämta samtycke från varje enskild person som ska delta i studien, samla in de nödvändiga personuppgifterna och behandla personuppgifterna i enlighet med det som beslutades i steg 1-5 ovan.
 6. Efter det att uppsatsarbetet har godkänts, radera eller arkivera personuppgiftsmaterialet i enlighet med det som beslutades i steg 4 ovan.
  Gallringsprotokoll Word, 41.6 kB.