Infoverkstan UB 517

Infoverkstan används för bland annat sökhandledningar och talboksintroduktioner men alla kan använda rummet när det inte används av personal.

Här finns bord för grupparbete och två datorer, varav en med stödprogram. Rummet kan enbart bokas av personal. När rummet är ledigt kan det användas av dig som är student, bara att droppa in.

Mer information om stödprogram finns på sidan Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning.

Infoverkstan hittar du mellan Tysta IT-verkstan och Studieverkstan i UB 517 på bibliotekets entréplan (plan 5).