Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Infoverkstan UB 517

Infoverkstan används för bland annat sökhandledningar och talboksintroduktioner men alla kan använda rummet när det inte används av personal.

Här finns bord för grupparbete och två datorer, varav en med stödprogram. Rummet kan enbart bokas av personal. När rummet är ledigt kan det användas av dig som är student, bara att droppa in.

Mer information om stödprogram finns på sidan Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning.

Infoverkstan hittar du mellan Tysta IT-verkstan och Studieverkstan i UB 517 på bibliotekets entréplan (plan 5).