Jag får felmeddelande: ”Tyvärr tillhör du inte en användarkategori som har tillgång till denna resurs”, varför?

Du har olika behörighet beroende på din högskola.

I databaslistan finns resurser som är tillgängliga för både RKH och SH. En del är tillgängliga för bägge högskolorna, en del bara för den ena. Du har klickat på en resurs som ditt lärosäte inte har tillgång till.