Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Lånekort

Vad behöver du göra för att komma igång med att låna på biblioteket? Läs mer här.

Är du student eller personal på SH använder du ditt SH-kort som lånekort. Du behöver alltså inte skaffa något särskilt lånekort.

Är du student eller personal på RKH går du direkt till bibliotekets infodisk och visar legitimation så får du ditt lånekort.

Alla andra kan ansöka om lånekort genom att fylla i formuläret Ansök om lånekort.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Efter att du fyllt i formuläret behöver du komma till biblioteket och visa legitimation. Om du är student eller personal på SMI, KI eller KTH behöver du ta med studentintyg eller liknande intyg på vilket lärosäte du hör till.