Lånekort

Vad behöver du göra för att komma igång med att låna på biblioteket? Läs mer här.

Är du student eller personal på SH använder du ditt SH-kort som lånekort. Du behöver alltså inte skaffa något särskilt lånekort.

Är du student eller personal på RKH går du direkt till bibliotekets infodisk och visar legitimation så får du ditt lånekort.

Alla andra kan ansöka om lånekort genom att fylla i formuläret Ansök om lånekort.länk till annan webbplats Efter att du fyllt i formuläret behöver du komma till biblioteket och visa legitimation. Om du är student eller personal på SMI, KI eller KTH behöver du ta med studentintyg eller liknande intyg på vilket lärosäte du hör till.