Lånekort

Vad behöver du göra för att komma igång med att låna på biblioteket? Läs mer här.

  • Är du student eller personal på SH använder du ditt SH-kort som lånekort. Du behöver alltså inte skaffa något särskilt lånekort. Däremot behöver du en pinkod. Den skaffar du på sidan Ny pinkod Länk till annan webbplats.. Om du är student anger du den e-postadress som finns registrerad på biblioteket, vilket du kan kontrollera i Student-Ladok. Är du personal ska du alltid ange din SH-adress.
  • Är du student eller personal på RKH eller SMI går du direkt till bibliotekets infodisk och visar legitimation så får du ditt lånekort. Sedan skaffar du en pinkod på sidan Ny pinkod Länk till annan webbplats.. Ange den e-postadress som du använder på biblioteket.
  • Alla andra kan ansöka om lånekort genom att komma till biblioteket och visa legitimation. Om du är student eller personal på SMI, KI eller KTH behöver du ta med studentintyg eller liknande intyg på vilket lärosäte du hör till. Sedan skaffar du en pinkod på sidan Ny pinkod Länk till annan webbplats.. Ange den e-postadress som du använder på biblioteket.