Lånekort

Vad behöver du göra för att komma igång med att låna på biblioteket? Läs mer här.

Ändrade öppettider och rutiner med anledning av pandemin

Stängt för allmänheten. Öppet för studenter och personal på SH, RKH och SMI, med passerkort. Kortare öppettider och begränsad service i infodisken. Se Kontakt och öppettider för detaljerad information. Läs mer om bibliotekets anpassningar under coronapandemin.

Är du student eller personal på SH använder du ditt SH-kort som lånekort. Du behöver alltså inte skaffa något särskilt lånekort. Däremot behöver du en pinkod. Den skaffar du på sidan Ny pinkodlänk till annan webbplats. Om du är student anger du den e-postadress som finns registrerad på biblioteket, vilket du kan kontrollera i Student-Ladok. Är du personal ska du alltid ange din SH-adress.

Är du student eller personal på RKH går du direkt till bibliotekets infodisk och visar legitimation så får du ditt lånekort. Sedan skaffar du en pinkod på sidan Ny pinkodlänk till annan webbplats. Ange den e-postadress som du använder på biblioteket.

Alla andra kan ansöka om lånekort genom att fylla i formuläret Ansök om lånekort [tillfälligt avstängt]. Efter att du fyllt i formuläret behöver du komma till biblioteket och visa legitimation. Om du är student eller personal på SMI, KI eller KTH behöver du ta med studentintyg eller liknande intyg på vilket lärosäte du hör till. Sedan skaffar du en pinkod på sidan Ny pinkodlänk till annan webbplats. Ange den e-postadress som du använder på biblioteket.