Låsning av lokaler

Vissa utrymmen på Södertörns högskola kräver passerkort, SH-kort. SH-kortet ger dig tillträde till de lokaler du har rätt att vistas i.

Vilka lokaler du har behörighet att vistas i styrs av det program eller ämne du läser, bland annat har vissa program har tillgång till specialdatorsalar.

SH-kortet fungerar även utanför kontorstid till många av högskolans lokaler. Du behöver då en fyrsiffrig kod. Den koden får du samtidigt som du hämtar ut ditt kort.

Tillträde till högskolan på kvällar och helger är personlig och endast studenter vid högskolan får vistas i lokalerna. Tänk på att inte släppa in obehöriga.

Ditt SH-kort kan inte användas för att komma till tjänsterum eller personalutrymmen. Behöver du komma i kontakt med lärare/forskare/anställd kan du få hjälp av Infocenter eller söka kontaktuppgifter via hemsidan.