Regler för salsskrivning

För salsskrivningar tillämpas Södertörns högskolas Regler för salsskrivning. Ordningsreglerna är till för att alla studenter ska bli lika och rättvist behandlade. Det är viktigt att du har god kännedom om ordningsreglerna.

Vid en salsskrivning måste du alltid följa reglerna för salsskrivning och skrivvärdarnas instruktioner. En student som undrar över något ska kontakta ansvarig skrivvärd. En student som bryter mot reglerna för salsskrivning riskerar att anmälas till disciplinnämnden. En disciplinanmälan kan lämnas utan åtgärd eller resultera i en varning eller avstängning från studierna i upp till sex månader enligt högskoleförordningen, kapitel 10.

Ordningsreglerna kan läsas som pdf-fil i Regler för salsskrivning Pdf, 105.8 kB, öppnas i nytt fönster. eller som löpande text nedan.

1. Obligatorisk anmälan till salsskrivning

 Anmälningsperioden startar tre veckor före och slutar en vecka före salsskrivningen. Vid entrén till skrivsalen kontrollerar personal att studenten är anmäld. Student som inte har anmält sig får inte delta i salsskrivningen.

2. Identitetskontroll

Studenten ska identifiera sig med giltig id-handling vid inpassering till skrivsalen. SH-kort är inte en id-handling. Student utan giltig id-handling släpps inte in i skrivsalen och får inte genomföra salsskrivningen. Id-handling ska förvaras på skrivplatsen under skrivtiden.

Giltig id-handling är körkort, postens och bankernas id-kort, pass, nationellt id-kort samt SIS-godkänt id-kort eller tjänstekort. Id-handling skall ha aktuell giltighetstid. Som giltig id-handling räknas även en högst tre månader gammal polisanmälan som visar att din id-handling är stulen eller förlorad.

3. Skrivsalen stängs när skrivtiden börjar

Skrivvärdarna stänger skrivsalen när skrivtiden börjar och därefter släpps inga studenter in.

4. Tystnad och ordning

 Studenten ska sitta på anvisad skrivplats. I skrivsalen ska tystnad och ordning råda. Under pågående salsskrivning får studenter inte prata eller på annat sätt kommunicera med andra än skrivvärdar samt lärare som befinner sig i skrivsalen.

5. Skrivplatsen

Följande får finnas på skrivplatsen:

  • id-handling
  • pennor, radergummi, pennvässare, linjal och liknande, men inget pennskrin
  • hjälpmedel som är tillåtet för aktuell salsskrivning
  • material som skrivvärdarna har delat ut
  • lapp med anonym kod samt skåpnummer
  • mediciner, öronproppar och glasögon utan fodral
  • förtäring – dryck, smörgås, frukt med mera – utan skrymmande förpackningar
  • snusdosa

Student som är osäker på vad som får finnas vid skrivplats ska kontakta skrivvärd.

Ingenting får placeras på golvet vid skrivplatsen eller på närliggande skrivplatser.

Väskor, ytterkläder och personliga tillhörigheter ska placeras enligt skrivvärds instruktion. Som personliga tillhörigheter räknas till exempel studiematerial, anteckningspapper, pennskrin, glasögonfodral och plånbok samt hörlurar, mobiltelefon, smartwatch och annan elektronisk utrustning.

Mobiltelefon, smartwatch och annan elektronisk utrustning ska förvaras på anvisad plats. Alarm ska vara helt avstängda under salsskrivningen.

6. Instruktioner

Studenten ska följa instruktioner och uppmaningar från lärare och skrivvärdar.

7. Toalettbesök

Studenten får inte ta med sig otillåtet hjälpmedel in på toaletten, exempelvis penna, anteckningspapper, hörlurar, mobiltelefon, smartwatch eller annan elektronisk utrustning. Om studenten är osäker på vad som räknas som otillåtet hjälpmedel ska skrivvärd kontaktas före toalettbesöket. Studenten ska notera toalettbesök på en toalettlista märkt med kursens namn.

8. Byte av skrivplats

Studenten får inte byta skrivplats utan att först kontakta en skrivvärd. Skrivvärden avgör om det finns godtagbart skäl för byte av skrivplats, exempelvis drag och besvärande motljus.

9. Kod och dagens datum på svarsblad

Studenten ska före skrivtidens slut skriva kod och dagens datum på tentamensomslaget och samtliga svarsblad som ska rättas.

10. Inlämning av tenta

Studenten får inte lämna in sin tenta förrän 15 minuter av skrivtiden har gått. Vid skrivtidens slut måste studenten sluta skriva. Om studenten inte slutar skriva rapporteras detta till examinator. Studenten ska lämna in sin tenta till skrivvärd. Inlämning av så kallad blank tenta sker på samma sätt. Studenten ska visa upp id-handling vid inlämning av sin tenta. Vid en eventuell kö till inlämningen gäller samma regler som under salsskrivningen.