Regler och villkor för IT-system

Du har fått behörighet till högskolans IT-system genom ditt SH-konto. Här hittar du vilka regler och villkor som gäller användningen av ditt SH-konto samt relaterade IT-resurser. För högskolans medarbetare finns mer information i högskolans IT-riktlinjer.

  • Du får en personlig behörighet i form av ett SH-konto med ett användarnamn och ett lösenord som bara du själv får använda
  • Du får inte använda din behörighet kommersiellt
  • Det är alltid du själv som ansvarar för innehåll och utformning när det gäller all kommunikation med hjälp av din behörighet
  • Du förväntas att hantera högskolans IT-resurser på ett aktsamt och korrekt sätt, vidare är det inte tillåtet att låna ut högskolans IT-utrustning till någon utanför högskolan
  • Du får inte kränka någon annan (namngiven eller på annat sätt identifierbar) människa eller grupp. Du får inte heller skicka ut meddelanden med rasistisk eller antidemokratisk innebörd
  • Du får inte göra intrång, det vill säga hacka i eller störa högskolans eller andras system
  • Du får inte hämta, installera eller vidarebefordra programvara som har upphovsrättsskydd
  • Du får inte använda högskolans nätverk till att surfa på sidor som väcker anstöt hos andra, t ex pornografi eller våldsbilder/filmer
  • Du får inte kopiera upphovsrättsligt skyddat material (text får ”återvinnas” då den citeras korrekt och anges med korrekt källhänvisning). Det betyder att du inte får återpublicera bilder, texter eller ljud utan tillstånd av den som har upphovsrätten. Detta gäller tidningsartiklar, böcker, serier, konst, musik, film - praktiskt taget allt. Se vidare upphovsrättslagen
  • I övrigt gäller de regler och krav som finns i rådande lagstiftning

Om du håller dig till ovanstående regler och villkor kommer du ha tillgång till högskolans IT-resurser under hela din anställningstid/studietid. Om du bryter mot något eller några av ovanstående regler kan du avstängas från högskolans IT-system, för en viss period eller för gott

Övrig information

Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad när det gäller förändringar i högskolans regler och villkor. Förändringar kommer att anslås vid Infocenter och på Medarbetarwebben.