Regler och villkor för IT-system

Du har fått en hög behörighet till högskolans IT-system genom ditt SH-konto. Här hittar du vilka regler och villkor som gäller användningen av systemen.

Genom ditt SH-konto har du fått en behörighet som ger dig tillgång till praktiskt taget all programvara och nästan alla databaser som Södertörns högskola förfogar över.

Det här får du göra

 • Använda högskolans lokala nätverk.
 • Delta i konferenser på Internet.
 • Kopiera licensfri programvara från Internet till exempelvis USB-minne.

Det här får du inte göra

 • Kopiera upphovsrättsligt skyddat material (text får ”återvinnas” då den citeras korrekt och anges med korrekt källhänvisning). Det betyder att du inte får återpublicera bilder, texter eller ljud utan tillstånd av den som har upphovsrätten. Detta gäller tidningsartiklar, böcker, serier, konst, musik, film - praktiskt taget allt. Se vidare upphovsrättslagen (lagboken finns på biblioteket).
 • Kränka någon annan (namngiven eller på annat sätt identifierbar) människa eller grupp. Du får inte heller skicka ut meddelanden med rasistisk eller antidemokratisk innebörd. Se vidare tryckfrihetsordningen (lagboken finns på biblioteket) och högskolans lokala regler (som är under utveckling).
 • Göra intrång, det vill säga hacka i eller störa högskolans eller andras system.
 • Upprätta register utan tillstånd från datainspektionen. Se vidare datalagen (lagboken finns på biblioteket).
 • Hämta, installera eller vidarebefordra programvara som har upphovsrättsskydd.
 • Lagra program eller egna filer på högskolans datorer.
 • Du får inte använda högskolans nätverk till att surfa på sidor som väcker anstöt hos andra, tex. pornografi eller våldsbilder/filmer.

Det här är villkoren

 • Du får en personlig behörighet i form av ett SH-konto med ett användarnamn och ett lösenord till datorn och till Studiewebben som bara du själv får använda.
 • Du får inte använda din behörighet kommersiellt.
 • Det är alltid du själv som ansvarar för innehåll och utformning när det gäller all kommunikation med hjälp av din behörighet.
 • Om du håller dig till ovanstående villkor kommer du ha tillgång till högskolans IT-tjänster under hela din studietid (även under utlandsperioder och lov).
 • Om du bryter mot något eller några av ansvarsförbindelsens punkter kan du avstängas från högskolans IT-system, för en viss period eller för gott (om misstanke om förseelsen lyder under högskoleförordningens tionde kapitel, första paragrafen, anmäls ärendet till högskolans disciplinnämnd för prövning, avstängning kan då ske både från IT-systemet och/eller från studierna).
 • Om du bryter mot svensk eller internationell lag riskerar du polisanmälan.
 • Om du blir tveksam om någon tillämpning av den här förbindelsen bör du i första hand kontakta Infocenter.

Övrig information

Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad när det gäller förändringar i ansvarsförbindelsen.

Glöm inte!

Tänk på att du måste registrera dig varje termin för att behålla ditt SH-konto.