Salsskrivning

Salsskrivning är en av examinationsformerna på Södertörns högskola. Anmälan till salsskrivning är obligatorisk. Alla salsskrivningar är anonyma vilket innebär att du som student anger en tilldelad kod på din salsskrivning istället för ditt namn. Du är därmed anonym när skrivningen rättas.

Anmälan till salsskrivning är obligatorisk. Varje gång du anmäler dig till en salsskrivning får du en personlig kod. Koden är unik för just den salsskrivningen. Du skriver koden och dagens datum istället för namn och personnummer på allt material som du lämnar in vid salsskrivningen.

Du har två veckor på dig att anmäla dig till salsskrivningar för de kurser som du är registrerad på. Anmälningsperioden startar alltid tre veckor före och slutar en vecka före salsskrivningen. Det går inte att komma som oanmäld student direkt till skrivsalen.

Hur anmäler jag mig till en salsskrivning?

Du anmäler dig genom att logga in på KronoX Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ditt SH-konto utan ändelsen @suni.se i ditt användarnamn.

  • Under fliken Aktivitetsanmälan hittar du terminens kommande salsskrivningar för de kurser du är registrerad på innevarande termin.
  • Ett bekräftelsemejl skickas när du anmäler och avanmäler dig.
  • Om du har anmält dig får du ett mejl två dagar innan salsskrivningen med information om i vilken lokal du ska skriva din tenta.

Mejl skickas till den mejladress du angett i Student-Ladok. Kontrollera att du har skrivit rätt mejladress där.

Om du har problem med att anmäla dig till en salsskrivning ska du snarast kontakta Tentamenssamordningen via mejl tentamen@sh.se. Vi behöver då veta ditt namn, personnummer, samt vilken salsskrivning det gäller.

Vid behov av särskilt pedagogiskt stöd

Om du har beviljats möjlighet att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd vid salsskrivningar ansöker du om önskat stöd i samband med att du anmäler dig till salsskrivningen i KronoX. Klicka på knappen Stöd efter att du gjort anmälan och välj vilka anpassningar du behöver ha till respektive salsskrivning. Om du har ansökt om särskilt pedagogiskt stöd får du ett mejl cirka tre till fyra dagar innan skrivningen går med beslut om din ansökan samt besked om skrivsal.

Vid skrivtillfället

Kom ihåg att ta med dig en giltig id-handling* samt kom i god tid. Incheckning till skrivsalen sker cirka 30 minuter innan skrivstart. Dörrarna till skrivsalen stängs när skrivtiden börjar och därefter släpps inga studenter in.

Efter skrivtillfället

Det är din institution som har hand om rättning och betygsrapportering. Från och med 23 december 2019 hittar du dina rättade tentor på sh.se/student under "Mina rättade salstentor". Kontakta alltid info@sh.se om du har frågor efter en salsskrivning.

Regler för salsskrivning

För salsskrivningar tillämpas Södertörns högskolas Regler för salsskrivning. Ordningsreglerna är till för att alla studenter ska bli lika och rättvist behandlade. Det är viktigt att du har god kännedom om ordningsreglerna.

* Giltig id-handling är körkort, postens och bankernas id-kort, pass, nationellt id-kort samt SIS-godkänt id-kort eller tjänstekort. Id-handling skall ha aktuell giltighetstid. Som giltig id-handling räknas även en högst tre månader gammal polisanmälan som visar att din id-handling är stulen eller förlorad.