Sätt ihop en egen examen

Här hittar du information om uppbyggnaden av högskolans olika generell examina på olika nivåer, enligt examensregler från den 1 juli 2007.

En examen kan nås via fristående kurser som du själv väljer eller via ett program, det vill säga kandidat-, magister- eller masterprogram.

Ett program följer en viss utbildningsplan, där vissa/eller alla kurser obligatoriska. Är du registrerad på ett program och har läst de obligatoriska kurserna, får du ha med programnamnet i examensbeviset.

Du kan se de olika examina i tabellen nedan.

Högskoleexamen 120hp

HUVUDOMRÅDE 60HP

Valfria kurser 60hp

Huvudområde,
inklusive ett självständigt arbete om minst 7,5 hp.

Valfria kurser 60 hp

Filosofie kandidatexamen 180hp

Huvudområde 90 hp

valfria kurser 90hp

Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp.
eller

Huvudområde,
med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hp.

Valfria kurser 90 hp

Ekonomie kandidatexamen 180hp

huvudområde 90hp

övriga kurser 90hp

Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp.
eller

Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

(För att kurser i företagsekonomi inte ska överlappa varandra rekommenderar ämnesansvariga att kurser på A- och B-nivå läses på samma lärosäte).

Nationalekonomi (om företagsekonomi är huvudområdet), eller Företagsekonomi (om nationalekonomi är huvudområdet).


Ett ekonomirelaterat ämne om totalt 30 hp,
eller
två ekonomirelaterade ämnen om totalt 15 hp vardera. (Ekonomirelaterade ämnen som erbjuds på Södertörns högskola är:
statistik, handelsrätt, informatik, logistik, affärsjuridik, beskattningsrätt, entreprenörskap).


Valfria kurser

30 hp

Filosofie magisterexamen 60hp

avlagd kandidatexamen

Magisterprogram i huvudområdet om totalt 60 hp.
eller

Fördjupningskurser inom huvudområdet, på avancerad nivå,
inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

30 hp

Valfria kurser/valfritt ämne, på avancerad nivå.

30 hp

Av den totala poängsumman i en magisterexamen kan max 15 hp utgöras av kurser på grundnivå.

Ekonomie magisterexamen 60 hp

Avlagd ekonomie kandidatexamen

Magisterprogram i företagsekonomi eller nationalekonomi 60 hp eller

Kurser i huvudområdet på avancerad nivå (60 hp), inklusive ett självständigt arbete inom huvudområdet om minst 15 hp.

Politices magisterexamen 60hp

AVLAGD KANDIDATEXAMEN INNEHÅLLANDE:
90HP I STATSVETENSKAP ELLER NATIONALEKONOMI, 30HP I NATIONALEKONOMI (OM STATSVETENSKAP ÄR HUVUDOMRÅDET) ELLER STATSVETENSKAP (OM NATIONALEKONOMI ÄR HUVUDOMRÅDET), 30HP I FÖRETAGSEKONOMI, FÖRVALTNING, GEOGRAFI, STATISTIK, JURIDIK ELLER GLOBAL UTVECKLING, 30HP VALFRIA KURSER

Avlagd kandidatexamen innehållande: 90 hp i statsvetenskap eller nationalekonomi, 30 hp i
nationalekonomi (om statsvetenskap är huvudområdet) eller statsvetenskap (om
nationalekonomi är huvudområdet), 30 hp i företagsekonomi, förvaltning, geografi, statistik,
juridik eller global utveckling, 30 hp valfria kurser.

eller

Magisterprogram i statsvetenskap eller nationalekonomi. 60 hp
eller

Kurser i huvudområdet (statsvetenskap eller nationalekonomi) på avancerad nivå (60 hp),
inklusive ett självständigt arbete inom huvudområdet om minst 15 hp.

Filosofie masterexamen 120hp

AVLAGD KANDIDATEXAMEN


Masterprogram 120hp eller

Fördjupning inom huvudområdet på
avancerad nivå, inklusive ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 30 hp.
(minst 15 hp om ett självständigt arbete
om minst 15 hp redan gjorts på
avancerad nivå inom huvudområdet).

60hp

Valfria kurser/valfritt ämne, på
avancerad nivå.

60 hp

Av den totala poängsumman i en masterexamen kan max 30 hp utgöras av kurser på grundnivå.

Ekonomie masterexamen 120hp

Avlagd ekonomie kandidatexamen


Masterprogram i företagsekonomi eller nationalekonomi 120hp
eller

Fördjupning inom huvudområdet
(företagsekonomi eller nationalekonomi)
på avancerad nivå, inklusive ett
självständigt arbete (examensarbete)
om minst 30 hp. (minst 15 hp om ett
självständigt arbete om minst 15 hp
redan gjorts på avancerad nivå inom
huvudområdet).

60 hp

Valfria kurser/valfritt ämne, på
avancerad nivå.

60 hp

Av den totala poängsumman i en masterexamen kan max 30 hp utgöras av kurser på grundnivå

Doktorsexamen, 240 hp


Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom
ett ämne för utbildning på forskarnivå.
För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om
minst 120 hp godkänd.