Skriv ut och kopiera

Du som är student har möjlighet att skriva ut och kopiera på högskolans studentskrivare eller kopiatorer. När du börjar på högskolan får du motsvarande 50 SEK i utskriftskredit att skriva ut för.

För att skriva ut ett dokument behöver du först ladda upp det i utskriftsportalen.

Gör så här steg för steg:

 1. Kontrollera att din dator är ansluten till nätverket eduroam eller Shguest.
 2. Gå till: Utskriftsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Logga in med ditt SH-konto.

I den vänstra spalten på sidan, väljer du alternativet "Webbutskrift”.

Klicka på "Skicka dokument"

Välj en utskriftskö med de inställningar ditt dokument ska skrivas ut med (färg eller svart/vitt, enkelsidigt eller dubbelsidigt och format A4 eller A3). Gå vidare genom att klicka på "2. Skrivaralternativ och kontoval".

Ange antal kopior för din utskrift. Gå sedan vidare genom att klicka på "3. Ladda upp dokument".

Välj "Ladda upp från datorn" eller dra och släpp dokumentet du vill skriva ut. Slutför sedan genom att klicka på "Ladda upp & avsluta".

När du följt ovanstående steg i utskriftsportalen är ditt eller dina dokument placerade i kö och kan skrivas ut.

När ditt dokument är placerat i kö är det på en skrivare som du gör din utskrift. Följ instruktioner nedan för att koppla ditt SH-kort till en skrivare och för att skriva ut ett dokument placerat i kö.

För att skriva ut behöver du logga in på en studentskrivare med ditt användar-ID (utan @suni.se). När du har kopplat ditt SH-kort till en skrivare behöver du endast blippa kortet för att logga in på en skrivare.

Så här kopplar du ditt SH-kort till en skrivare:

 1. Lägg kortet mot kortläsaren på skrivaren.
 2. Displayen kommer att tändas och en ruta syns med rubriken “PaperCut”.
 3. Klicka på fältet för “Username”, använd det digitala tangentbord som öppnas och skriv in ditt användar-ID. Användar-ID som används är samma som för ditt SH-konto, men utan @suni.se. Gör likadant för fältet “Password” (använd samma lösenord som du använder för att logga in med ditt SH-konto).
 4. Tryck på ”Associate Card” på skrivardisplayen.

 • Alla utskrifter som skickas via färgköer kommer att debiteras med kostnaden för färgutskrift, oavsett om dokumentet som skrevs ut var i svartvitt eller i färg.
 • Skickar man en färgutskrift via en färgkö så var noga med att gå till en färgskrivare för att skriva ut dokumentet.
 • Kreditsaldo kommer inte återbetalas om man väljer fel kö för utskrift eller fel skrivare.

Skriv ut dokument placerade i kö via utskriftsportalen:

 1. Gå till en studentskrivare.
 2. Logga in genom att blippa ditt kort eller ange användar-ID (utan @suni.se) och lösenord.
 3. Välj den fil eller de filer du vill skriva ut.

Prislista

Priser för utskrift och kopiering:

0,56 kr Svartvit A4 enkelsidig
1,04 kr Svartvit A4 dubbelsidig

1,67 kr Färg A4 enkelsidig
3,26 kr Färg A4 dubbelsidig

1,11 kr Svartvit A3 enkelsidig
1,93 kr Svartvit A3 dubbelsidig

2,50 kr Färg A3 enkelsidig
4,71 kr Färg A3 dubbelsidig

Problem med utskrift - återbetalning

För att begära återbetalning av utskriftskredit. Logga in i utskriftsportalen och gå in på ”Senaste utskriftsjobb” i vänsterspalten, sedan väljer du ”begär återbetalning” för den utskrift du vill få återbetald. Ange orsak till att återbetalning önskas. Dåliga utskrifter ska lämnas till Infocenter i samband med återbetalning.

Utskriftskredit

När du börjar på högskolan har du motsvarande 50 sek i utskriftskredit. Du börjar på 0 och får utnyttja ner till -50 utskriftskrediter. När du utnyttjat din utskriftskredit betalar du för att nollställa krediten, därefter kan du fortsätta använda utskriftssystemet.

Hur nollställer jag min utskriftskredit?

Logga in på utskriftsportalen och välj ”Nollställ utskriftskredit” Där kan du via ett kontokort betala 50, 100 eller 200 sek för att återbetala krediten, om du vet om att du ska skriva ut för mer än 50 eller 150 sek inom kort, så har du möjlighet att betala 100 eller 200 sek.

OBS! Eventuella plussaldon i utskriftskrediter återbetalas inte.

Var finns skrivarna och kopiatorerna?

Du kan hitta skrivare i UB 515, UB 614, MA 321 (korridor), MA 454 (korridor), MC 4 (Korridor), MC 5 (Korridor), ME 252B.

Du kan hitta kopiatorer i UB 515, UB 614 (färgkopiator) samt i korridorer/utanför MA 219 (färgkopiator), MA 321, MA 454, MA 517, MA 516, MA 633.

Kan jag skriva ut från egen dator?

Ja, du kan skriva ut från din egen dator när du befinner dig på campus. Detta gör du via utskriftsportalen. Utskrifter ligger i kö i 24 timmar och tas därefter bort om du inte hämtat ut dem.

Du måste vara uppkopplad på eduroam eller SHguest för att kunna skriva ut ifrån din dator.

Nu finns möjlighet att via sin privata dator skriva direkt till Studentprint (Papercut för studenter).

I Mobility print ansluter du direkt till PaperCut för att installera skrivaren på din dator. Du får då möjligheten att skriva ut och göra inställningarna för utskriften direkt i den applikation du använder, som exempelvis Word.

Anslut till tjänsten Mobility print:

 1. Kontrollera att din dator är ansluten till nätverket eduroam eller SHGuest.
 2. Gå till: Mobility print Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Beroende på vilken dator du har så får du upp möjligheten att installera stöd för Windows, Mac OS, iOS, Chrome OS eller Android.
 4. Användarnamn som används vid installation av mobility print är samma som ditt SH-konto utan @suni.se.

När tjänsten är installerad ska du kunna skriva direkt till utskriftssystemet.

En utskrift till PaperCut går till så här:

 1. Om dokumentet exempelvis skrivs i Word väljer du att skriva ut dokumentet direkt i Word.
 2. Välj pappersstorlek, färg/gråskala, liggande/stående, antal kopior, sortering, häftning, enkelsidig/dubbelsidig.
 3. Utskriften hamnar i den lokala ”print spooler” på din dator och skickas därefter till PaperCut servern som buffrar upp dokumentet.
 4. När du sedan går till valfri skrivare och loggar in där så vet PaperCut vad du har för dokument buffrade i systemet.
 5. Du väljer vilka dokument du vill skriva ut och PaperCut hämtar då ditt dokument för utskrift med de val du gjort tidigare.

Har du frågor om betalsystemet eller utskrifter? Kontakta Infocenter på info@sh.se