Skriv ut och kopiera

Du som är student har möjlighet att skriva ut och kopiera på högskolans studentskrivare eller kopiatorer. När du börjar på högskolan får du motsvarande 50 SEK i utskriftskredit att skriva ut för.

I denna utskriftsportal finns det sex utskriftsköer:
megrez\1.A4_black/white double sided
megrez\2.A4_color double sided
megrez\3.A3_black/white double sided
megrez\4.A3_black/white single sided
megrez\5.A3_color double sided
megrez\6.A3_color single sided

Namnet på kön talar om vilka inställningar kön har. Du väljer kö utifrån dokumentets typ.
De två översta köerna är för A4-utskrifter medans de resterande fyra är för A3.
Alla utskrifter som skickas via färgköer kommer att debiteras med kostnaden för färgutskrift. Oavsett om dokumentet som skrevs ut var i svartvitt eller i färg.
Skickar man en färgutskrift via en färgkö så var noga med att gå till en färgskrivare för att skriva ut dokumentet.
Kreditsaldo kommer inte återbetalas om man väljer fel kö för utskrift eller fel skrivare.

Att skriva ut enkelsidigt

Ibland kan du ha behov av att skriva ut i A4 enkelsidigt.
Då kan du låna en av skolans datorer (i biblioteket eller i datorsal).
Om du använder till exempel Word för att hantera dina dokument så kan du välja dina egna utskriftsinställningar och då välja enkelutskrift.

Prislista

Priser för utskrift och kopiering:

0,56 kr Svartvit A4 enkelsidig
1,04 kr Svartvit A4 dubbelsidig

1,67 kr Färg A4 enkelsidig
3,26 kr Färg A4 dubbelsidig

1,11 kr Svartvit A3 enkelsidig
1,93 kr Svartvit A3 dubbelsidig

2,50 kr Färg A3 enkelsidig
4,71 kr Färg A3 dubbelsidig

Problem med utskrift - återbetalning

Återbetalning av utskriftskredit. Logga in på din sida i utskriftssystemet och välj refund för den utskrift du vill få återbetald. Ange orsak till varför återbetalning önskas. Dåliga utskrifter ska lämnas till Infocenter i samband med återbetalning.

Aktivera ditt SH-kort för utskrift

  1. Lägg kortet mot kortläsaren.·
  2. Displayen kommer att tändas och en ruta syns med rubriken “PaperCut”
  3. Klicka på fältet för “Username”. Ett digitalt tangentbord öppnas. Skriv in ditt användar-ID (Username, utan ”@suni.se”). Gör likadant för fältet “Password” (samma lösenord som du använder för att logga in på datorer).
  4. Tryck på ”Associate Card” i skrivardisplayen

Utskriftskredit

När du börjar på högskolan har du motsvarande 50 sek i utskriftskredit. Du börjar på 0 och får utnyttja ner till -50 utskriftskrediter. När du utnyttjat din utskriftskredit betalar du för att nollställa krediten, därefter kan du fortsätta använda utskriftssystemet.

Hur nollställer jag min utskriftskredit?

Logga in på utskriftsportalen och välj Nollställ utskriftskredit. Där kan du via ett kontokort betala 50, 100 eller 200 sek för att återbetala krediten m du vet om att du ska skriva ut för mer än 50 eller 150 sek inom kort, så har du möjlighet att betala 100 eller 200 sek.

OBS! Eventuella plussaldon i utskriftskrediter återbetalas inte.

I utskriftsportalen finns det två utskriftsköer: StudentPrint och StudentprintColor. Alla utskrifter som skickas via StudentPrintColor kommer att debiteras med kostnaden för färgutskrift, oavsett om dokumentet är svartvitt eller i färg. Skickar du en färgutskrift via StudentPrintColor så var noga med att gå till en färgskrivare för att skriva ut dokumentet.

Kreditsaldo kommer inte återbetalas om man väljer fel kö för utskrift eller fel skrivare.

Var finns skrivarna och kopiatorerna?

Du kan hitta skrivare i UB 515, UB 614, MA 321 (korridor), MA 454 (korridor), MC 4 (Korridor), MC 5 (Korridor), ME 252B.

Du kan hitta kopiatorer i UB 515, UB 614 (färgkopiator) samt i korridorer/utanför MA 219 (färgkopiator), MA 321, MA 454, MA 517, MA 516, MA 633.

Kan jag skriva ut från egen dator?

Ja, du kan skriva ut från din egen dator när du befinner dig på campus. Detta gör du via utskriftsportalen. Utskrifter ligger i kö i 24 timmar och tas därefter bort om du inte hämtat ut dem.

Du måste vara uppkopplad på eduroam eller SHguest för att kunna skriva ut ifrån din dator.

Nu finns möjlighet att via sin privata dator skriva direkt till Studentprint (Papercut för studenter).

Det gör du via tjänsten Mobiltiy print.

När tjänsten är installerad ska du kunna skriva direkt till utskriftssystemet.

Har du frågor om betalsystemet eller utskrifter? Kontakta Infocenter på info@sh.se