SöderScholar

SöderScholar är bibliotekets sökverktyg, som kan hjälpa dig att hitta till exempel böcker, vetenskapliga artiklar, tidskrifter, med mera. Du ser på vilken hylla du hittar tryckta böcker och om du söker efter till exempel en e-bok kommer du till en länk som tar dig vidare.

Hitta direkt

Tryckta böcker

Alla bibliotekets tryckta böcker hittar du i SöderScholar. Du kan se direkt om boken finns på hyllan eller om den är utlånad. Om den är utlånad kan du reservera.

E-böcker

För att komma åt bibliotekets e-böcker, artiklar och databaser måste du gå via SöderScholar eller databaslistan Länk till annan webbplats., för att få access.

E-böckerna hittar du i SöderScholar där du får en direktlänk till den webbplats där du läser e-boken. Behöver du hjälp att logga in? Gå till sidan SH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser eller RKH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser.

Artiklar

Antalet svenska artiklar i SöderScholar är inte så stort, men utökas successivt. Biblioteket tillhandahåller också e-resurser (till exempel Mediearkivet) med artiklar som inte täcks i SöderScholar. Dessa kan du hitta i databaslistan.

Merparten av artiklarna i de engelskspråkiga tidskrifter som biblioteket prenumererar på är sökbara i SöderScholar. Artiklarna finns ofta i fulltext och SöderScholar länkar då direkt till den databas där tidskriften finns.

Material som inte finns i SöderScholar

I bibliotekets utbud finns det material som av olika anledningar inte är sökbart i SöderScholar. I databaslistan hittar du en symbol som visar i vilken grad materialet är sökbart i SöderScholar. Om cirkeln är helt grön betyder det att materialet är fullt sökbart i SöderScholar. Om cirkeln är helt vit innebär det att du inte kan söka efter innehållet i SöderScholar utan behöver gå direkt till databasen istället.

När något går fel

Ibland händer det att länken till fulltexten inte fungerar. Klicka i så fall på Rapportera ett problem, så hjälper vi dig att felsöka och förhoppningsvis nå fulltexten till det du söker.