Talsyntesprogrammet TorTalk

Vill du få digital text uppläst? Som student på Södertörns högskola har du kostnadsfritt tillgång till ett program som kan läsa upp artiklar, e-böcker och andra digitala texter.

Programmet klarar även otillgängliga pdf:er, DRM-skyddade e-böcker och fotografier av text.

Mer information och licensnycklar finns på sidan Talsyntes (kräver inloggning med SH-konto).

Programmet finns också på alla datorer på Södertörns högskola, inklusive de på biblioteket. Dessa datorer och därmed programmet kan användas av vem som helst, som hämtar ut ett gästkonto i bibliotekets infodisk.