Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Tappat lånekort

Kontakta receptionen om du är student eller personal på SH, annars kommer du till biblioteket.

Om du är student på Södertörns högskola och har tappat ditt SH-kort så kontaktar du Infocenter, via e-post info@sh.se eller telefon 08-608 40 00.

Är du student eller personal på någon annan högskola eller tillhör allmänheten får du komma till bibliotekets infodisk. Ta med legitimation så får du ett nytt kort.

Läs mer om att låna på sidan Låna.