Tappat lånekort

Kontakta Infocenter om du är student eller personal på SH, annars kommer du till biblioteket.

Om du är student på Södertörns högskola och har tappat ditt SH-kort så kontaktar du Infocenter, via e-post info@sh.se eller telefon 08-608 40 00.

Är du student eller personal på någon annan högskola eller tillhör allmänheten får du komma till bibliotekets infodisk. Ta med legitimation så får du ett nytt kort.

Läs mer om att låna på sidan Låna.