Trådlöst nätverk (WIFI)

På högskolan finns det två olika trådlösa nätverk: Eduroam och SHguest. Eduroam är det nätverket som finns till för dig som student.

Eduroam är ett internationellt nätverk som flera högskolor och universitet är anslutna till. Du kan alltså koppla upp dig mot eduroam vid alla anslutna lärosäten i Europa, nätverket finns också tillgängligt på vissa publika platser som tillexempel flygplatser och tågstationer. Läs mer på http://www.eduroam.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anslut till Eduroam

För att kunna logga in på eduroam behöver du acceptera certifikatet och sen fylla i inloggningsuppgifter till ditt SH-konto.

Exempelvis:

Användarnamn: sh18vf4268@suni.se
Lösenord: SH-lösenord

Läs guiden för hur du kopplar upp dig på eduroam Pdf, 134.2 kB.

Innan du börjar, se till att:

 • du befinner dig på en plats där det trådlösa nätverket eduroam är tillgängligt
 • du har tagit bort befintlig eduroam-konfiguration först genom att glömma eduroam trådlösa nätverksinställningar (om du har några).

Viktigt för enheter som kör Android 11

Från version 11 och framåt måste identitetscertifikatet som presenteras av en autentiseringsserver (till exempel det som används på eduroam) valideras av enheten. I tidigare versioner var det möjligt att välja "Validera inte" eller liknande i eduroam-inställningarna (detta är en säkerhetsrisk), detta är inte längre möjligt.

Om du har ställt in din eduroam-anslutning utan certifikatvalidering kommer du att upptäcka att du inte kan ansluta när du har uppgraderat till Android 11. Du måste "glömma" och konfigurera om dina eduroam-inställningar.

Ta alltid bort befintlig konfiguration innan du försöker en ny metod (gå till dina trådlösa nätverk och "glöm" eduroam).

Ladda ner och installera Södertörns högskola CA Root-certifikatet.

 • Innan du börjar tar du bort en aktuell konfiguration för eduroam. Gå till Inställningar och sedan Wi-Fi. Tryck och håll i eduroam. Om alternativet Glöm nätverk eller liknande visas markerar du det och fortsätter. Om alternativet "Glöm nätverk" inte visas kan du fortfarande fortsätta.
 • Se till att du är ansluten till internet (till exempel via ett mobilnät eller genom att ansluta till universitetets SHGuest Wi-Fi-nätverk).
 • Ladda ner Certifikat
 • Enheten frågar dig om du vill hämta certifikatet. Välj 'Ladda ner'.
 • Vid denna tidpunkt kan skillnader i Android-versioner bli uppenbara. Nästa fråga frågar dig hur du vill öppna certifikatfilen. Välj Öppna med certifikatinstallerare (eller önskad app).
 • Du uppmanas sedan att namnge certifikatet och identifiera hur det ska användas. I fältet Certifikatnamn skriver du "Södertörns högskola Wireless Root CA" och väljer Wi-Fi i listrutan för autentiseringsanvändning.

Om certifikatimporten misslyckas kan du slutföra processen manuellt. Gå till Inställningar, Säkerhet & Lås skärm, Autentiseringslagring och välj Installera från lagring (eller motsvarande menyalternativ). Välj certifikatfilen Sectigo_rot.crt i mappen Slutför installationsstegen enligt instruktionerna.Om du i det här skedet får ett felmeddelande om att ett skärmlås krävs måste du ställa in ett (även om det bara är tillfälligt när du slutför den här processen) – gå till Inställningar -> Säkerhet -> Skärmlås (eller liknande) och ställ in en PIN-kod, mönster eller annat skärmlåsautentiseringsläge. När detta är gjort bör appen slutföra installationen av certifikatet (du kommer att bli ombedd att ange den nya autentiseringsinformationen för skärmlås).

När du har installerat certifikatet konfigurerar du eduroam med säkra inställningar.

 • Öppna dialogrutan Inställningar.
 • Välj Wi-Fi.
 • Välj eduroam.
 • En dialogruta för inställningar ska visas. Välj listan över certifikatutfärdarcertifikat. Den nyinstallerade "Södertörns högskola Wireless Root CA" bör visas. Markera den.
 • Observera att om du kör Android 11 eller senare visas inte längre alternativet "Validera inte" under CERTIFIKATUTFÄRDARcertifikat (eller liknande). Oavsett vilken version av Android du kör rekommenderar vi att du aktiverar certifikatkontroll (dessa instruktioner vägleder dig att göra det) för bästa säkerhet.
 • I fältet "domän" använder du "sh.se".
 • Slutför de andra alternativen enligt beskrivningen nedan:
 • Användarnamnet är ditt användarnamn@suni.se
 • Lösenordet är lösenordet för nätverksåtkomst som du använder på högskolans datorer, e-post m.m.
 • Välj Anslut.

Din enhet ska nu ansluta till eduroam. Ditt lösenord sparas.

Kontakta Infocenter för inloggningsuppgifter för SHguest.

Klicka på nätverket "SHguest"

På sidan som kommer upp automatiskt skriver du in det användarnamn och lösenord du fått av Infocenter och klickar "Log in".

Problem med inloggningen?

Kontakta Infocenter, info@sh.se eller på telefon: 08 - 608 40 00.