Utlandsstudier - Finansiering och försäkring

Här hittar du information om finansiering och försäkring gällande utbytesstudier.

Finansiering

Ofta kan det vara otroligt kul men också kostsamt att studera utomlands. Det finns två vanliga sätt att finansiera sina utlandsstudier.

Studiemedel genom CSN

Om du har rätt till studiemedel för studier i Sverige har du för det mesta rätt till studiemedel för studier utomlands. Studielånet kan skilja sig från den svenska nivån då studielånet för olika länder baseras på levnadskostnaderna i respektive land. På CSN hemsida finns en förteckning över studiemedlet till de vanligaste länderna. Det går att låna extra från CSN till resan, försäkring samt till ev. undervisningsavgift. Vår erfarenhet är att de flesta klarar sig på studiemedlet under utlandsterminen, men det är ofta så att man vill passa på att resa mycket och göra en mängd saker under utlandsperioden, vilket kan göra att pengarna inte riktigt räcker till. Därför kan det vara bra att ha med sig extra pengar.

Läs mer och sök studiemedlet på CSNs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stipendier

Södertörns högskola har inga egna medel för att dela ut stipendier till studenter som vill studera utomlands. Vi får medel från EU för att dela ut ett merkostnadsstipendium till utbytesstudenter inom Erasmus+programmet. Från SIDA får vi medel att dela ut till studenter inom Linnaeus-Palmeprogrammet samt Minor Field Studies (MFS).

PDF Erasmus + stipendium

Global Grant Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., är en stipendiedatabas, som du som student på Södertörns högskola kostnadsfritt kan söka i. Logga in och sök via bibliotekets utbud av databaser. Du måste befinna dig på campus för att kunna söka i databasen kostnadsfritt.

Sambla Stipendium  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sambla AB delar ut ett stipendium på 10 000:- studenter vid svenska universitet eller högskolor som redan har, eller kommer studera utomlands.

Försäkring – Student UT

För studenter som ska studera, praktisera eller skriva uppsats utomlands har högskolan tecknat Kammarkollegiets samlingsförsäkring – STUDENT UT. Försäkringen är mer omfattande än den vanliga personskadeförsäkringen som gäller för studier i Sverige. Den gäller personskada, men har också ett reseförsäkringsskydd.

Försäkringen gäller vid vissa typer av utlandsstudier/praktik och du som student behöver själv ta reda på om utlandsvistelsen kan omfattas av försäkringen. Läs mer om försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att försäkringen ska gälla:

 • Måste det finnas en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan Södertörns högskola och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter.
 • Det godkänns inte att du själv som student slutit en egen överenskommelse. Om du inte reser på en utbytesplats inom ramen för högskolans generella utbytesavtal, måste en kopia på överenskommelse/avtal för studier eller praktik utomlands bifogas i ansökan.
 • Du behöver vara registrerad i Ladok under hela utlandsperioden.

Rutiner för utresande student:

När ovanstående villkor är uppfyllda ska du som student begära ett försäkringsintyg och ett så kallat Medical Insurance Card. Det gör du genom att:

 • Fylla i en ansökan för ett försäkringsintyg och Medical Insurance Card Pdf, 92.4 kB, öppnas i nytt fönster..
 • För utlandsstudier – Bifoga intyg över de terminstider som gäller.
  Det kan till exempel bestå av ett utdrag från mottagaruniversitetets hemsida eller en konversation mellan dig och mottagaruniversitetet.
 • För utlandspraktik – Bifoga en kopia på det avtal/överenskommelse som upprättats mellan representant från Södertörns högskola och mottagare vid utländsk organisation/företag. I avtalet ska det framgå vilken tidsperiod som gäller för din utlandspraktik.
 • Maila Ansökningsblankett och bifogat intyg/avtal till exchange@sh.se, senast en månad före avresa.

Innan du reser iväg ska du ha fått ett Försäkringsintyg och ett Medical Insurance Card. De utfärdas på engelska och skickas till dig via post, till den adress du uppgett på ansökningsblanketten.

Om du råkar ut för skada som täcks av försäkringen:

 1. Skriv ut, fyll i och underteckna en skadeanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 2. Skicka in skadeanmälan tillsammans med originalkvitton till högskolans försäkringshandläggare för påskrift (se kontaktuppgift nedan).

  International Office
  Södertörns högskola
  - Studentavdelningen -
  141 89 HUDDINGE

  Handläggaren skickar sedan skadeanmälan och övriga handlingar vidare till Kammarkollegiet.

OBS! Skadeanmälan ska skickas in så snart som möjligt efter olyckstillfället. Du behöver oftast själv betala eventuella kostnader först innan du kan begära ersättning. Därför ska originalkvitton bifogas med skadeanmälan.