Vägen till Förskollärar- och Lärarlegitimation

Du som har avslutat en lärarutbildning behöver ansöka om en lärarlegitimation. Här hittar du information om hur du ansöker om legitimation. Eller om du tillhör gruppen som behöver komplettera din utbildning inför ansökan.

Från december 2013 krävs en legitimation utfärdad av Skolverket för tillsvidareanställning av lärare och förskollärare. Legitimation anger vilken behörighet läraren har utifrån utfärdad förskollärar- eller lärarexamen.

Förordning om lärares behörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om hur du ansöker om lärarlegitimation finns på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

För att ansöka om lärarlegitimation krävs först en utfärdad lärarexamen. Om du läser till lärare på Södertörns Högskola ska du ansöka om lärarexamen när alla kurser i ditt lärarprogram är helt avklarade. Information om examen

Om du behöver komplettera din utbildning inför ansökan om lärarlegitimation ska du nedan identifiera vilken grupp du tillhör. OBS! Om du har en påbörjad men ej avslutad lärarutbildning på annan högskola/universitet ska du först och främst vända dig till det lärosäte där du studerade.

Har du en avslutad lärarutbildning på Södertörns högskola men inte ansökt om examen?

Då ansöker du om examensbevis via Södertörns högskola. Information om examen

Har du en lärarlegitimation men saknar behörighet i ämnen eller årskurser du undervisar i?

Då kan du söka behörighetsgivande kurser inom olika ämnen och årskurser inom Lärarlyftet – som är särskilda satsningar på fortbildning av verksamma, utbildade lärare via Skolverket. För aktuell information om Lärarlyftet se Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan också söka fristående kurser för att utöka ämnesbehörighet och då ska ansökan göras via www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 15 april för kursstart till hösten och senast 15 oktober för kursstart till våren. För att komplettera en lärarlegitimation med utökad behörighet har Skolverket anslagit poänggränser för olika ämnen och årskurser.

Observera att det inte går att komplettera med enstaka kurser för alla åldrar – det kan krävas en ny lärarexamen i vissa fall – kontakta studievägledare för mer information: studier.karriar@sh.se

Har du tidigare studerat på Södertörns högskolas lärarutbildning men är inte helt klar med dina studier?

Då kan du vända dig till studievägledare på Södertörns högskola för att diskutera möjligheter att komplettera – kontakt: studier.karriar@sh.se

Du kan även ta kontakt med Stockholms universitet som har VAL-projektet, som vänder sig till dig som är anställd som lärare, men saknar lärarexamen. Om du tillhör målgruppen för VAL-projektet kan du komplettera dina tidigare meriter för att uppnå lärarexamen, samtidigt som du arbetar som lärare. Information: www.su.se/val Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du en utländsk lärarexamen?

I vissa fall kan du söka lärarlegitimation med en gång och ibland behöver du komplettera din utbildning. Mer information finns på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompletteringsutbildning för personer med utländsk lärarutbildning finns på Stockholms Universitet – information: www.su.se/ulv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.