Student

Rättigheter, skyldigheter och säkerhet

För att din studietid ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har och vilka lagar och regler som gäller på högskolan. Det är även viktigt att du vet vad som gäller kring säkerhet på högskolan.

Studenters rättigheter och skyldigheter

"Rättigheter och skyldigheter – regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola" är ett lokalt regelverk som innehåller bestämmelser om relationen mellan studenterna och högskolan.

Syftet med regelverket är att studenter vid Södertörns högskola ska behandlas lika och att det ska vara tydligt vilka rättigheter och skyldigheter du har som student.

Personuppgiftsbehandling vid undervisning och examination på distans

När du har din undervisning på distans kommer Södertörns högskola att behandla dina personuppgifter på nya sätt för att kunna se till att dina studier kan fortsätta på distans. Detta görs till exempel genom videosamtal, chatt och föreläsningar på video. Detsamma gäller för examination av en kurs.

Läs mer i PDFerna nedan

Information till studenter om personuppgiftsbehandling vid distansundervisning Pdf, 61.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till studenter om personuppgiftsbehandling vid examination Pdf, 63.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Snabblänkar till rättigheter och skyldigheter

Disciplinnämnd

I högskoleförordningen finns regler om när en högskola får vidta disciplinära åtgärder mot en student. Disciplinära åtgärder innebär antingen en varning eller avstängning.

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Södertörns högskola ska vara en plats fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Du som är student eller söker till Södertörns högskola är skyddad av Diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering.

Säkerhet

Säkerhetsarbetet vid Södertörns högskola syftar till att skapa en trygg och säker miljö för alla som vistas här. Högskolan arbetar kontinuerligt med att förebygga och hantera oönskade händelser som t ex brand, inbrott, våld och hot.

Ansvaret för säkerheten vid Södertörns högskola följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Rektor är naturligtvis ytterst ansvarig för säkerheten vid högskolan i stort medan prefekten har ett övergripande ansvar för de studenter som studerar på respektive institution. Prefekten på din institution har arbetsmiljöansvar för dig som student.

Oönskade händelser såsom brand, inbrott stölder, våld och hot med mera går oftast att förebygga. Riskmedvetande bland studenter och personal är därför nyckeln till en trygg och säker högskolemiljö. Om du upptäcker något som kan påverka säkerheten vid högskolan ska du omedelbart rapportera detta till din institution till exempel kursansvarig, studievägledare eller till studerandeskyddsombudet. Du kan också vända dig till studentkåren eller till säkerhetschefen.

För din och andras säkerhet är det viktigt att du tänker på vissa saker:

  • Ta alltid brandlarm på allvar.
  • Ta reda på var närmaste nödutgång finns.
  • Dörr som är märkt "Branddörr" ska alltid vara stängd.
  • Använd inte hissen vid brand eller utrymningslarm.
  • Du får inte släppa in obehöriga i högskolans lokaler.

Rapportera gärna om du ser trasiga dörrar, hinder för branddörrar med mera till Infocenter via e-post info@sh.se eller via telefon 08-608 40 00. Du kan också säga till i själva Infocenter.

Kontakta väktare
Har du råkat ut för stöld, känner dig otrygg eller ser en skadegörelse, ta kontakt med väktare på telefonnummer 08-608 45 00.

Snabblänkar

Hjärtstartare

Skulle en nödsituation uppstå finns det ett antal hjärtstartare uppsatta runt om på högskolan.

Brand och utrymning

Vid en akut nödsituation ring alltid 112.

Låsning av lokaler

Vissa utrymmen på Södertörns högskola kräver passerkort, SH-kort. SH-kortet ger dig tillträde till de lokaler du har rätt att vistas i.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-08