Student

Studentinflytande – var med och påverka din utbildning

Högskolelagen säger att studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Ett sätt för dig som student att vara med och påverka är att bli studentrepresentant via studentkåren (SöderS).

Var med och påverka din utbildning

Enligt högskolelagen ska studenterna ha rätt att utöva inflytande över utbildningen och högskolorna ska arbeta för att studenterna är delaktiga i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Det är en del i högskolornas kvalitetsarbete.

På Södertörns högskola betyder det bland annat att det ska finnas studentrepresentanter som ska vara med och kunna ha inflytande när det gäller beslut som handlar om utbildning eller studenternas situation. Studenter, lärare, ledning och studentkåren ska gemensamt arbeta med kvalitetsarbetet på högskolan.

Bli studentrepresentant

Som studentrepresentant är du med på möten med de som bestämmer hur utbildningarna ska gå till, vad som ska vara med i kurser och program, och vilken litteratur som ska användas i undervisningen. Det är en chans att ge ditt perspektiv som student och att forma utbildningarna. Att vara studentrepresentant ger meriter för framtiden, och även meritpoäng som kan användas vid utlandsstudier.

Om du vill bli studentrepresentant ska du vända dig till studentkåren, SöderS. Alla studenter på Södertörns högskola är välkomna att söka uppdraget som studentrepresentant.

Studentrepresentanter som är medlemmar i SöderS får arvode per mötestimme samt för förberedelser inför möten.

I dokumentet "Rättigheter och skyldigheter – regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola" Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om dina rättigheter till studentinflytande.

Riktlinjer för studentinflytande Pdf, 138.9 kB.

Policy för studentinflytande Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtal mellan Södertörns högskola och studentkåren SöderS Pdf, 1.8 MB.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-12-08