Student

Studentservice

Studentservice bemannas av studenter som besvarar frågor om högskolan varje helgfri vardag året om.

På Studentservice arbetar studievana studenter vid Södertörns högskola och svarar på frågor per telefon och via mail på svenska och engelska. Studenterna svarar på allmänna frågor om högskolans utbildningar och kan hjälpa dig hitta information samt svara på enklare antagningsfrågor. Obs! Vi kan inte svara på om du kommer in på sökt utbildning eller reservplats!

Studentservice kan berätta hur det är att vara student och hur högskoleutbildning skiljer sig från till exempel gymnasieskolan. Du kan bland annat få tips och råd kring vad du bör tänka på under studietiden. Till exempel hur många studietimmar per dag som krävs för att lyckas med studierna, hur föreläsningar och seminarier fungerar, olika tentamensformer, lika villkor etc.

Studentservice får många olika frågor och problem som de försöker lösa, men kan givetvis inte svara på allt. Behöver du mer specifik information hänvisar de dig vidare, exempelvis till antagning.se, CSN, utbildningsexpeditioner, institutionssekreterare, studie- och karriärvägledare eller internationella handläggare med flera.

Via Studentservice kan du även beställa registrerings- och resultatintyg från Ladok. Glöm inte att ange ditt personnummer, vilken utbildning du läser / har läst samt din aktuella postadress.

Vill du jobba på Studentservice?

Läs mer på Extrajobb på Södertörns högskola

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2018-12-28