Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande
Student

 Behöver du hjälp?

Det finns ofta många frågor i början av studietiden. Här har vi samlat de vanligaste frågor eller problem studenter undrar över och vem som kan besvara dem.

Vanliga frågor

Vid frågor eller problem med..

Så får du hjälp av..

Du hittar oss i/når oss på..

Funktionsnedsättning

Funka

funka@sh.se

Kårmedlemskap

SöderS - Södertörns högskolas studentkår

info@soders.nu eller F-huset plan fem

SöderS studentombud

SöderS - Södertörns högskolas studentkår

Studentombud@soders.nu

Köpa kurslitteratur

Harrys Böcker eller SöderS andrahandsbokhandel

F-huset plan fem

Mecenatkort, studentrabatter

SöderS - Södertörns högskolas studentkår

F-huset plan fem

Parkeringsplats

Infocenter

Moas båge, D-flygeln, plan fem

Psykisk/fysisk hälsa

Studenthälsan

Karolinska institutet

Registrering

Infocenter

Moas båge, D-flygeln, plan fem

SH-konto

Infocenter

Moas båge, D-flygeln, plan fem

SH-kort: allmänna frågor

Infocenter

Moas båge, D-flygeln, plan fem

SH-kort: utlåning av böcker

Biblioteket

Biblioteket

SH-kort: utskrift och kopiering

Infocenter

Moas båge plan fem

Studieteknik, språkhandledning

Studieverkstaden

Moas båge, D-flygeln, plan fem

Studiewebben


studiewebben@sh.se

Tro, livet, identitet med mera

Universitetskyrkan

F-huset plan fem

Utbildning och karriär

Studie- och karriärvägledare

Moas båge, D-flygeln, plan fem

Karta över campus

Själva huvudbyggnaden på campus heter Moas båge. I Google-kartan nedan kallas den Hus MA.

Ladda ner PDF-kartaPDF

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-28