Student

Biblioteket

Biblioteket är en plats där du som student kan sitta och studera, låna kurslitteratur, söka lärandestöd eller handledning samt få stöd i att söka information och litteratur. 

Litteratur

Södertörns högskolebibliotek ligger på Campus Flemingsberg och har all kurslitteratur du kan behöva för din kurs. När du skaffar ett SH-kort fungerar det också som ett lånekort på biblioteket. 

Studiemiljö

Biblioteket har olika studiemiljöer för olika tillfällen och behov. Det finns tysta avdelningar där du kan sitta ostört. Det finns även andra studieutrymmen och flera bokningsbara grupprum där du kan sitta tillsammans med en studiegrupp.

Datorer och skrivare

För dig som är student på Södertörns högskola finns det stationära datorer att använda i biblioteket. Det finns två skrivarrum där du kan skriva ut antingen från en av bibliotekets datorer, eller din egen dator, förutsatt att du har ett studentkonto för utskrifter.

Studieverkstan

I biblioteket finns också studieverkstan som erbjuder handledning, kurser och föreläsningar i akademiskt skrivande, akademiskt talande och studieteknik. Du kan bland annat få hjälp med referenser och uppsatsskrivande. Här kan du läsa mer om studieverkstan.

Läs mer om högskolans bibliotek

På bibliotekets sida hittar du mer information om hur du bland lånar böcker, söker information, skriver ut samt öppettider och kontaktuppgifter.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-12-17