Kurs: Dramatext och teater A med skapande svenska - SH-42120 - 30 hp

Upprop

Datum: 2019-08-28
Tid: 10:00
Plats: Sal MC 219, huvudbyggnaden Moas båge, hus C, plan 2

Registrering

Du som är antagen blir registrerad i anslutning till uppropet. Även du som har en reservplacering är välkommen till uppropet! Vi fyller eventuella tomma platser med behöriga reserver.

Övrig information

Har du frågor som du inte finner svaret på här, mejla litteraturvetenskap@sh.se