Kurs: Filosofi B - SH-42043 - 30 hp

Välkommen till kursstart!

Tisdag 3 september kl. 12-15 i sal ME358.

Webbregistrering 2019-08-20 – 2019-09-01

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan. Får du problem att registrera dig, kontakta oss senast 1 september.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Om du är antagen till kursen kommer du att få en kallelse till din e-post under vecka 33. Om du är antagen med villkor behöver du uppvisa dokument som styrker din behörighet innan du kan registrera dig.

Återbud
Om du inte vill ha din plats, vänligen lämna återbud via antagning.se (Mina sidor). Om du hunnit registrera dig men ångrar dig, mejla filosofi@sh.se så snart du kan, tack.

Reserv
Eventuella reserver kommer att kallas i reservnummerordning från och med den 29 augusti. Du kommer då att kontaktas via den e-postadress som angivits på antagning.se.

Vid frågor, kontakta filosofi@sh.se.