Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A - SH-42122 - 30 hp

Upprop

Datum: 2019-08-28
Tid: 15:00
Plats: MB503

Övrig information

Är du antagen till kursen skickas informationsmejl ut i början av augusti. Eventuella reserver kontaktas efter upprop.

Uppropet är obligatoriskt om du vill behålla din plats på kursen.

Kursen samläses med Medievetarprogrammet.