Kurs: Miljövetenskap C - SH-44077 - 30 hp

Webbregistrering 2019-08-12 – 2019-08-26

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden.Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Om du är antagen till kursen så kommer du att i början av augusti få en kallelse till registrering via e-post. Observera att du måste registrera dig senast 26 augusti för att behålla din plats på kursen. Får du problem att registrera dig via webben, kontakta oss senast 26 augusti. Är du antagen med villkor behöver du uppvisa dokument som styrker din behörighet innan registrering. Eventuella reserver kommer att kallas via e-post efter den 26 augusti.

Kursen består av 15hp examensarbete och 15hp valbara moment.
När du har registrerat dig behöver du kontakta naturochmiljo@sh.se och meddela vilka valbara moment du vill läsa. Du kan välja något av följande alternativ:

1. Statistik för miljövetare och Tillämpad naturgeografi
2. Mat och miljö
3. Östersjöns ekosystem och naturresurser

Se kursplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för beskrivning av de valbara momenten.

Schema, valbara moment:
Alternativ 1: Statistik för miljövetare och Tillämpad naturgeografi.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Alternativ 2: Mat och miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Alternativ 3: Östersjöns ekosystem och naturresurserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Schema, examensarbete

Examensarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster