Program: Entreprenörskap, innovation och marknad - SH-43802 - 180 hp

Upprop

Datum: 2019-08-19
Tid: 14:00
Plats: MA624, Södertörns högskola, Flemingsberg

Övrig information

Uppropet är obligatoriskt för alla antagna. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats. Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din plats på programmet.