Program: Interkulturellt företagande, inriktning etnologi - SH-41845 - 180 hp

Upprop

Datum: 2019-08-26
Tid: 10:00
Plats: MC216, SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg, Huddinge

Till utbildningsplan interkulturellt länk till annan webbplatsföretagande, inriktning etnologi