Program: Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan med inriktning svenska - SH-34864 - 90 hp

Webbregistrering 2019-08-12 – 2019-08-20

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden.Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Antagen med villkor
Är du antagen med villkor och kan bevisa att du är behörig att läsa utbildningen måste du kontakta lararutbildning@sh.se senast den 12 augusti 2019.

Reserv
Du som är reserv, kan inte webbregistrera dig. Du kommer att kontaktas via den e-postadress som angivits på antagning.se om du kan erbjudas en plats på utbildningen. Plats på utbildningen kommer att erbjudas reserver i reservnummerordning från och med den 22 augusti.