Program: Masterprogram i idéhistoria - 41842 - 120 hp

Registrering

Upprop via e-post till ämnets funktionsadress:
Idehistoria@sh.se

Instruktioner skickas ut i kallelsen till uppropet, ca. 2-3 veckor innan terminen börjar.
I samband med uppropet kommer registrering till programmet och kurserna att ske.