Program: Medievetarprogrammet - SH-42823 - 180 hp

Upprop

Datum: 2019-08-28
Tid: 15:00
Plats: MB503

Övrig information

Är du antagen till programmet skickas informationsmejl ut i början av augusti. Eventuella reserver kontaktas först efter upprop.

Uppropet är obligatoriskt om du vill behålla din plats på programmet.

 

Första kursen som ges inom programmet är Medie- och kommunikationsvetenskap A. Se kursplan och schema ovan.