Program: Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi - SH-43428 - 180 hp

Registrering

Obligatorisk registrering via e-post
Du tackar ja - eller nej - till din plats på programmet genom att skicka ett mejl till journalistik@sh.se mellan 10 – 18 augusti 2021.
Det är viktigt att du i mejlet uppger namn, personnummer samt vilket program som registreringen avser.

Första terminerna studerar man Nationalekonomi A+B. Från tredje terminen studerar man Journalistik.

Övrig information

Termin 1: Nationalekonomi A
Termin 2: Nationalekonomi B
Termin 3- 6: Journalistik