Program: Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap - SH-43425 - 180 hp

Registrering

Obligatorisk registrering via e-post
Du tackar ja - eller nej - till din plats på programmet genom att skicka ett mejl till journalistik@sh.se mellan 10 – 18 augusti 2021.
Det är viktigt att du i mejlet uppger namn, personnummer samt vilket program som registreringen avser.

Första två terminerna studerar man sitt inriktningsämne, Religionsvetenskap A+B, och från den tredje terminen studerar man Journalistik

Övrig information

Termin 1: Religionsvetenskap A
Termin 2: Religionsvetenskap B
Termin 3 - 6: Journalistik