Kurs: Filosofi C - SH-42071 - 30 hp

Webbregistrering 2024-08-12 – 2024-08-27

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Kursstarten äger rum onsdagen den 4 september kl. 10-13 då delkursen Temastudium startar. Den kommer ni läsa tillsammans med studenter på Filosofi B.

På grund av nytt inloggningskrav för schemavisning kan du endast se dag och tid i schemat nu. Sal och ev. annan schemainformation kan du se först när du webbregistrerat dig och hämtat ut/aktiverat ditt SH-konto. Du kan läsa mer om det här: https://www.sh.se/nyheter/student/2024-05-03-inloggningskrav-for-schemavisning.

Om du är antagen till kursen kommer du att få en kallelse via e-post i vecka 33. Observera att du måste registrera dig på kursen inom webbregistreringsperioden för att behålla din plats. Får du problem att registrera dig via webben, kontakta oss senast 27 augusti på filosofi@sh.se.

Är du antagen med villkor kommer du inte att kunna webbregistrera dig förrän du är behörig till kursen och ditt villkor är struket. Dispensansökningar ska ha inkommit till oss senast söndag 25 augusti. Blankett hittar du på sh.se samt bifogas i kallelsemailet.

Se löpande information om din kurs i Studiewebben Canvas (kräver kursregistrering) och eventuella schemaändringar för kursen i schemalänken här. Canvassidan publiceras och blir synlig först tidigast i v. 33.

Reserver

Reserver kallas i turordning från och med 2024-08-19. Kallelsen kommer till den mejladress som angetts på antagning.se Länk till annan webbplats.. Observera att svarstiden kan vara väldigt kort.